ترجمه مقاله Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluid mixed convection

مقاله ترجمه شده رشته مکانیک گرایش سیالات با عنوان Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluid
mixed convection
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل ۵۷۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

ترجمه مقاله Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluid mixed convection

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۵۳

فایل موجود به ترجمه مقاله

Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluid
mixed convection

Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluidmixed convection یا « افزایش خنک کنندگی دو پره ی در یک کانال افقی توسط انتقال حرارت جابجایی مخلوط نانوسیال» می پردازد . این مقاله یک مطالعه عددی عملکرد حرارتی از دو پره نصب شده بر روی دیواره پایین یک کانال افقی و سرد چه با آب خالص و یا یک نانو سیال را ارائه می کند.دیواره ی پایین کانال در یک درجه حرارت ثابت گرم می شود و با انتقال حرارت جابجایی مخلوط جریان آرام در درجه حرارت نسبتاً پایین سرد می شود. دیواره بالا بی دررو است. اثرات پارامترهای مربوط مانند اعداد رینولدز و ریچاردسون ، کسر حجمی جامد، و فاصله وانتقال حرارت جابجایی حرارتی از پره ها بر عملکرد حرارتی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی نشان می دهد که نرخ انتقال حرارت از پره ها به طور قابل توجهی به فاصله و انتقال حرارت جابجایی حرارتی از پره ها تحت تاثیر قرارمی گیرد. تاثیر نسبت حجمی جامد در افزایش انتقال حرارت در مقادیر بالاترعدد رینولدز بیشتر قابل توجه است. پره ها در شرایط عملکرد حرارتی آنها در مقادیر بالای از عدد رینولدز متفاوت رفتارمی کنند.