بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی

سمینار بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۰

بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۶۶

سمینار بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی

چکیده

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» و «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد این قاعده جزو مسلمات فقیه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد، منتها در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

دیه برخی جنایت ها که در شرع مشخص شده است به دست ما نرسیده است و چون حق منجی علیه هدر نمی رود، باید آن را جبران کرد. میزان جبران را ارش می گویند اما معنای این حرف این نیست که ارش به دست آمده همان میزان معین شرعی باشد؛ بلکه ممکن است با آن مساوی، کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین قاعده ارش همانند اصاله الاحتیاط و … از زمره دله فقاهتی است و نه ادله اجتهادی. به عبارت دیگر دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است و ما در مقام نظر نمی دانیم دیه آنها چقدر است اما چون در مقام عمل نمی توانیم متوقف باشیم ناگزیریم که با ارش آن را جبران کنیم.

مقدمه

بی تردید یکی از نیازهای بشر وضع نمودن قوانینی جهت بازداشتن از بزهکاری و قتل و جنایت است و پر واضح هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی، عدالت گستر و تامین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست. خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدودیات، برخوردار از این ویژگی ها و اوصافی است که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستم ها نقش بسزایی دارد از طرف دیگر دین اسلام برای انسان ارزش و جایگاهی والا قائل است که هیچ چیز نمی تواند با او برابری بکند و به همین جهت در قرآن آمده است:

«ومن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانها قتل الانسان جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً ؛».

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کسی نفس را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

از این استفاده می شود کشتن انسان جرم بزرگی است که جز با کشتن مجرم برطرف نمی شود با این وصف، شریعت مقدس اسلام بر پرداخت دیه توصیه کرده است تا از این طریق درهای رحمت و محبت گشوده شود بنابراین دیه نوعی عفو و رحمت را در پی دارد همان گونه که قصاص عدالت را در پی دارد و ارش نوعی مقدر دیه است که مورد اجماع همه فقها قرار دارد.

الف-بیان مسئله

ارش در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد بر می گردد برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای هر درآمد خود جایی را پیدا کند با این حال یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه تعیین مقدار ارش است.

تعریف ارش در م ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی آمده است ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر جنایتی که بر عفو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنون دیه برای او تعیین نشده بادش جانی باید ارش بپردازد».

ب-پیشینه تحقیق

در خصوص ارش و ماهیت آن در فقه و قانون مجازات اسلامی مباحث محدودی وجود دارد که به طور خلاصه به یک مورد آن اشاره می کنیم:

حاجی ده آبادی در مقاله خود با عنوان قاعده ارثی و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت در مورد قاعده ارش چنین بیان کرده: قاعده ارش از مسلمات فقه اسلامی است و گرچه درباره موارد و مصادیق آن اختلاف عقیده وجود دارد اما در اهل مشروعیت آن هیچ شبهه ای نیست. عمده مستند شیعه و سنی برای مشروعیت قاعده ارش این است که نباید خود و حق مسلمان و هر انسان معصوم الدم دیگر به هدر برود، از این رو گرچه دیه برخی جنایات در شرع معین نشده است اما باید با ارش و حکومت و مقدار آن را تعیین تا دچار مخدور نشویم. شیوه محاسبه ارش در فقه امامیه به چهار شکل عبد انگاری، جلب نظر در نفر عادل، مصالحه و حکم حاکم و صلاحدید او می باشد. البته می توان گفت شیوه چهارم در عرض شیوه اول و دوم و سوم است یعنی این دو حاکم که با قیمت گذاری و یا با شهادت و نظر دو نفر عادل به حکومت حکم می کند یا طریق مناسب را مصالحه می داند اما در فقه اهل سنت شیوه محاسبه ارش عبد انگاری قیاس به نزدیک ترین جنایت مشابه و اجتهاد و صلاحدید بیان شده است.

ج-سوالات تحقیق

۱-مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی چیست؟

۲-ارش از چه جایگاهی در قانون مجازات اسلامی برخوردار است؟

۳-آیا ارش کیفرات هست یا مجازات یا تلفیقی از هر دو آنهاست؟

د- فرضیه ها

۱-به نظر می رسد مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی دارای تفاوت هایی می باشد.

۲-ارش در قانون مجازات اسلامی منشعب از فقه امامیه بوده و از جایگاه محکمی برخوردار است.

۳-به نظر می رسد که ارش در برخی موارد به عنوان کیفر و در برخی موارد مجازات می باشد.

۵-اهداف پژوهش

۱-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه تشیع

۲-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب دیگر اسلامی

۳-بررسی جایگاه ارش در مجموعه قانون مجازات اسلامی

و-روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است بر این اساس در این مطالعه از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است که در آن گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده که حسب آن با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی شامل کتابها، جمله های موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی مرتبط اطلاعات و مطالب مورد نیاز و مرتبط پژوهش گردآوری شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و مرحله فیش برداری شروع و مطالب در بخش ها مربوط جمع بندی و نتیجه گیری شده است.

ز-سازماندهی تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری پیرامون موضوع بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.

مقدمه شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیه و روش تحقیق می باشد.

فصل اول تحت عنوان مفاهیم و مبانی ارش می باشد که در دو مبحث سعی کردیم مطالب را ارائه دهیم.

در فصل دوم ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات بررسی شده که در سه مبحث جداگانه، مبحث اول ارش در فقه امامیه و اهل سنت و در مبحث دوم ارش در قانون مجازات اسلامی و در مبحث سوم تفاوت های دیه و ارش پرداختیم. در فصل سوم نیز شیوه محاسبه ارش بررسی شده که در مبحص اول شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی می پردازیم و در مبحث دوم خداوند از ارش را مشخص می کنیم.

و در قسمت آخر نیز نتیجه گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل را بعمل می آوریم.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۱

الف-بیان مسئله. ۲

ب-پیشینه تحقیق.. ۳

ج-سوالات تحقیق.. ۴

د- فرضیه ها ۴

ه-اهداف پژوهش…. ۵

و-روش تحقیق.. ۵

ز-سازماندهی تحقیق.. ۵

فصل اول: مفاهیم و مبانی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. ۷

مبحث اول- مفاهیم و تعاریف… ۸

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی ارش… ۸

الف-تعریف لغوی ارش… ۸

ب-تعریف اصطلاحی ارش: ۱۰

گفتار دوم- مفاهیم مرتبط با ارش… ۱۲

الف-حکومت… ۱۲

ب- اجتهاد. ۱۶

ج- دیه. ۱۷

د. مقایسه‏ای میان ارش و مفاهیم مشابه. ۱۸

مبحث دوم: مستندات فقهی قاعده ارش‏… ۲۰

گفتار اول- مستندات قاعدهارش در فقه امامیه. ۲۰

الف- مستندات‏… ۲۰

گفتار دوم- مستندات قاعده ارش در فقه سنت… ۲۵

فصل دوم: ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. ۲۷

مبحث اول- ماهیت و قاعده ارش در فقه امامیه و اهل سنت… ۲۸

مبحث دوم- ماهیت و قاعده ارش در قانون مجازات اسلامی.. ۲۹

مبحث سوم- تفاوت‌های دیه و ارش… ۳۰

گفتار اول- تفاوت دیه و ارش از لحاظ تعریف… ۳۰

گفتار دوم- تفاوت دیه و ارش از نظر کیفیت پرداخت… ۳۱

گفتار سوم- تفاوت دیه و ارش از نظر مهلت پرداخت… ۳۲

گفتار چهارم- تفاوت دیه و ارش از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی.. ۳۳

گفتار پنجم: تفاوت دیه و ارش از نظر مسئول پرداخت… ۳۴

فصل سوم : شیوه محاسبه ارش… ۳۷

مبحث اول – شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازاتت اسلامی.. ۳۸

گفتار اول : محاسبه ارش در فقه امامیه و اهل سنت… ۳۸

گفتار دوم – شیوه محاسبه ارش در قانون مجازات اسلامی.. ۴۰

الف-تعیین ارش به وسیله کارشناس… ۴۰

ب-تعیین ارش به وسیله حاکم.. ۴۱

ج-مصالحه. ۴۱

مبحث دوم – حد و اندازه ارش… ۴۲

الف- فقه امامیه. ۴۲

ب-فقه اهل سنت… ۴۳

نتیجه گیری.. ۴۳

منابع. ۴۵


بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۶

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۶۶

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی ۲۱۶ نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (۴۵۷/۰=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (۳۸۳/۰=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (۴۰۶/۰=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (۴۵۱/۰=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (۴۵۱/۰=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش… ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴- هدف های پژوهش… ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲- هدف های فرعی.. ۶

۱-۵- پرسش ها ۶

۱-۵-۱- پرسش اصلی.. ۶

۱-۵-۲- پرسش های فرعی.. ۷

۱-۶- فرضیه ها ۷

۱-۶-۱- فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی.. ۷

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۷

۱-۷-۱- تعریف مفهومی.. ۷

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی.. ۸

۱-۱۰- مدل پژوهش… ۹

۱-۱۱- قلمرو پژوهش… ۹

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی.. ۹

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی.. ۹

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی.. ۹

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش… ۱۰

۲-۱- بخش اول: هوش اخلاقی.. ۱۱

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲- تعریف هوش… ۱۱

۲-۱-۳- انواع هوش… ۱۲

۲-۱-۳-۱- هوش شناختی.. ۱۲

۲-۱-۳-۲- هوش مصنوعی.. ۱۴

۲-۱-۳-۳- هوش معنوی.. ۱۴

۲-۱-۳-۴- هوش اخلاقی.. ۱۵

۲-۱-۴- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. ۱۶

۲-۱-۵- عناصر هوش اخلاقی.. ۱۶

۲-۱-۶- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. ۱۷

۲-۱-۷- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان. ۱۸

۲-۲- بخش دوم: عملکرد. ۲۱

۲-۲-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۲-۲- مفهوم و تعاریف عملکرد. ۲۱

۲-۲-۳- عوامل عملکردی.. ۲۳

۲-۲-۳-۱- عوامل رفتاری.. ۲۳

۲-۲-۳-۲- عوامل فرایندی.. ۲۴

۲-۲-۴- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. ۲۴

۲-۲-۵- سیستم عملکرد فردی.. ۲۶

۲-۲-۶- عملکرد سازمانی.. ۲۷

۲-۲-۷- سیستم عملکرد کارکنان. ۲۸

۲-۲-۷-۱- باز، متناسب، و هدفمند: ۲۸

۲-۲-۷-۲- براساس توانایی.. ۲۸

۲-۲-۷-۳- روندی دایمی.. ۲۹

۲-۲-۸– برنامه ریزی عملکرد. ۳۰

۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر عملکرد. ۳۰

۲-۲-۱۰- ارزیابی عملکرد کارکنان. ۳۲

۲-۲-۱۰-۱- مفهوم ارزشیابی عملکرد. ۳۴

۲-۲-۱۰-۲- اهداف ارزشیابی عملکرد. ۳۶

۲-۲-۱۰-۳- رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد. ۳۷

۲-۲-۱۰-۴- روشهای ارزشیابی عملکرد. ۳۹

۲-۳- پیشینه پژوهش… ۴۲

۲-۳-۱- پیشینه داخلی.. ۴۲

۲-۳-۲- بخش سوم: پیشینه خارجی.. ۴۴

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش… ۴۵

۳-۱- مقدمه. ۴۶

۳-۲- روش پژوهش… ۴۶

۳-۳- جامعه آماری.. ۴۶

۳-۴- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. ۴۶

۳-۵- روش گردآوری داده ها ۴۷

۳-۶- ابزار گردآوری داده ها ۴۷

۳-۷- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. ۴۷

۳-۷-۱ روایی (اعتبار) ابزار سنجش… ۴۸

۳-۷-۲ پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) ۴۸

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰

۴-۱- مقدمه. ۵۱

۴-۲- یافته های توصیفی پژوهش… ۵۱

۴-۳- نتایج آماره های دو متغیره ۸۳

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها ۸۳

۴-۳-۲- هوش اخلاقی و عملکرد. ۸۴

۴-۳-۳- درستکاری و عملکرد. ۸۵

۴-۳-۴- مسئولیت پذیری و نحوه عملکرد. ۸۶

۴-۳-۵- دلسوزی و نحوه عملکرد. ۸۷

۴-۳-۵- گذشت و نحوه عملکرد. ۸۸

۴-۴- نتایج آماره های چند متغیره ۸۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۹۳

۵-۱- مقدمه. ۹۴

۵-۲- خلاصه پژوهش… ۹۴

۵-۳- یافته‌های توصیفی.. ۹۴

۵-۴- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. ۹۵

۵-۵- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. ۹۷

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق. ۹۸

۵- ۶-۱- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش… ۹۸

۵-۶-۲- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. ۹۹

۵-۶-۳- محدودیت‌های پژوهش… ۹۹

منابع. ۹۹

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (۳-۱) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). ۴۸

جدول (۴-۱) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. ۵۱

جدول (۴-۲) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. ۵۲

جدول (۴-۳) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. ۵۲

جدول (۴-۴) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. ۵۳

جدول (۴-۴) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. ۵۴

جدول (۴-۵) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. ۵۵

جدول (۴-۶) بیان اصول. ۵۶

جدول (۴-۷) گفتن حقیقت… ۵۶

جدول (۴-۸) مخالفت… ۵۷

جدول (۴-۹) موافقت… ۵۷

جدول (۴-۱۰) اعتراف به اشتباه ۵۸

جدول (۴-۱۱) پذیرش شکست… ۵۸

جدول (۴-۱۲) کمک به دیگران. ۵۹

جدول (۴-۱۳) ارادت خالصانه. ۵۹

جدول (۴-۱۴) استفاده از اشتباهات… ۶۰

جدول (۴-۱۵) بخشیدن. ۶۰

جدول (۴-۱۶) ارزیابی اگاهانه. ۶۱

جدول (۴-۱۷) اعتماد. ۶۱

جدول (۴-۱۸) اعتراض به اشتباه رییس…. ۶۲

جدول (۴-۱۹) خوش‌قولی.. ۶۲

جدول (۴-۲۰) قبول مسئولیت… ۶۳

جدول (۴-۲۲) پیامدهای اشتباهات… ۶۳

جدول (۴-۲۳) کمک به دیگران. ۶۴

جدول (۴-۲۴) علاقه بدون چشم داشت… ۶۴

جدول (۴-۲۵) پافشاری به اشتباهاتم. ۶۵

جدول (۴-۲۶) گذشت افراد. ۶۵

جدول (۴-۲۷) مطابقت رفتار با باورها ۶۶

جدول (۴-۲۸) درستکاری از دید همکاران. ۶۶

جدول (۴-۲۹) گزارش کارهای غیر اخلاقی.. ۶۷

جدول (۴-۳۰) مشورت با افراد ذی نفع.. ۶۷

جدول (۴-۳۱) پذیرفتن پیامد تصمیم. ۶۸

جدول (۴-۲۳) بهبود عملکرد. ۶۸

جدول (۴-۳۳) توجه به نیازهای همکاران. ۶۹

جدول (۴-۳۴) دلسوزبودن. ۶۹

جدول (۴-۳۵) داشتن نگرش واقع بینانه. ۷۰

جدول (۴-۳۶) قبول اشتباه دیگران. ۷۰

جدول (۴-۳۷) سازگاری رفتار. ۷۱

جدول (۴-۳۸) بازخوردها ۷۱

جدول (۴-۳۹) دفاع از ارزشها ۷۲

جدول (۴-۴۰) محرم راز. ۷۲

جدول (۴-۴۱) مقصر دانستن دیگران. ۷۳

جدول (۴-۴۲) ترغیب خطر پذیری.. ۷۳

جدول (۴-۴۳) کمک به دیگران. ۷۴

جدول (۴-۴۴) حمایت از دوستان. ۷۴

جدول (۴-۴۵) بخشیدن خود. ۷۵

جدول (۴-۴۶) اعتماد به دیگران. ۷۵

جدول (۴-۴۷) انضباط.. ۷۶

جدول (۴-۴۸) احساس مسئولیت… ۷۶

جدول (۴-۴۹) کار صادقانه. ۷۷

جدول (۴-۵۰) دلسوزی نسبت به کار. ۷۷

جدول (۴-۵۱) پیگیر بودن. ۷۸

جدول (۴-۵۲) جدی بودن در کار. ۷۸

جدول (۴-۵۳) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. ۷۹

جدول (۴-۵۴) فداکاری.. ۷۹

جدول (۴-۵۵) افزایش معلومات… ۸۰

جدول (۴-۵۶) پذیرش اشتباهات… ۸۰

جدول (۴-۵۷) حفظ اسرار شغلی.. ۸۱

جدول (۴-۵۸) رعایت حقوق دیگران. ۸۱

جدول (۴-۵۹) انتقال اطلاعات شغلی.. ۸۲

جدول (۴-۶۰) اجتناب از اتلاف وقت… ۸۲

جدول (۴-۶۱) صرفه جویی.. ۸۳

جدول (۴-۶۲) توضیع نرمال بودن داده ها ۸۳

جدول (۴-۶۳) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط کاری و عملکردشان. ۸۴

جدول (۴-۶۴) نتایج آزمون رابطه بین درستکاری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. ۸۵

جدول (۴-۶۵) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. ۸۶

جدول (۴-۶۶) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. ۸۷

جدول (۴-۶۷) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. ۸۸

جدول (۴-۶۸) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. ۹۱

جدول(۴-۶۹) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. ۹۲

جدول(۴-۷۰) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. ۹۲

فهرست نمودار‌ها

عنوان صفحه

نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. ۵۱

نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. ۵۲

نمودار (۴-۳) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. ۵۳

نمودار (۴-۴) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. ۵۳

نمودار (۴-۵) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. ۵۴

نمودار (۴-۶) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. ۵۵

نمودار (۴-۷) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. ۹۰

نمودار (۴-۸) توزیع خطی روابط میان متغیر ها ۹۰

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۶۶

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

– اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

۱– عنوان به زبان فارسی:

بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام

۲عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب تعداد واحد پایان‏نامه:

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

حدود چهار دهه از شروع تحقیقات منظم و روشنمند درباره تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت و بازده سهام می گذرد. به دنبال طرح فرضیه بازار کارا و ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه ۱۹۶۰، این تصور که گزارش های حسابداری به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در بازارهای سرمایه است. مورد انتقاد قرار گرفت. اما علیرغم افت و خیزهایی که در این رابطه وجود داشت، تاثیر اطلاعات حسابداری در قیمت و بازده سهام در تحقیقات مختلف نظیر تحقیق بال و بروان، و تحقیق بیور در سال ۱۹۶۸ مورد تایید واقع شد

بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۰۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۲

بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۶۶

بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد. نمونه نهایی متشکل از ۹۹ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۰ می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.جهت گیری تحقیق حاضر از نظر نوع «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزارهای Excel و ۲۰SPSS استفاده شده است. برای ارزیابی توانایی مدیریت از مدل دمرجین و همکاران (۲۰۱۲)و برای ارزیابی کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز(۲۰۱۲) استفاده گردیده است.یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد ، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-بیان مساله………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴-۱-هدف اصلی………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۲-هدف کاربردی……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۵-مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………. ۴

۱-۶ -سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۸

۱-۸ -فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۹- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۱۰ –جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۱۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………۱۰

۱-۱۲-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۳-تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق………………………………………….. ۱۱

۱-۱۳-۱-توانایی مدیریت………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۳-۲-کیفیت سود……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۳-۳-اقلام تعهدی (اختیاری و غیر اختیاری)…………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۴-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-توانایی مدیریت……………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی…………………………………….. ۱۶

۲-۴-کیفیت سود…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۱-مفهوم و تعریف کیفیت سود……………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴-۲-طبقه بندی کیفیت سود…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۳-ساختارهای کیفیت سود………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۳-۱-ساختار کیفیت سود ناشی از خواص سری زمانی………………………………………. ۲۲

۲-۴-۳-۱-۱-پایداری و ثبات…………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۳-۱-۲-توانایی پیش بینی…………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-۳-۱-۳-تغییرپذیری………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۳-۲-ساختارهای­کیفیت­سود­ناشی­ازرابطه سود،­اقلام تعهدی­و­وجه­نقد………………………. ۲۳

۲-۴-۳-۲-۱-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود…………………………… ۲۳

۲-۴-۳-۲-۲-تغییرات در کل اقلام تعهدی…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۳-۲-۳-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی…………………………… ۲۵

۲-۴-۴-ارزیابی کیفیت سود و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۵-عناصر کیفیت سود………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۴-۵-۱-روش های مورد استفاده در حسابداری…………………………………………………… ۲۷

۲-۴-۵-۲-مدیریت سود…………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۴-۵-۳-روش های حسابداری محافظه کارانه……………………………………………………… ۲۸

۲-۴-۵-۴-عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری………………………………….. ۲۸

۲-۴-۵-۵-ریسک تغییرپذیری……………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴-۵-۶-اقتصاد، صنعت و شرکت…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵-۶-۱-ثبات و پایداری سود………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۴-۵-۶-۲-ساختار هزینه……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵-۶-۳-نگهداشت سرمایه………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۵-۶-۴-ویژگی مدیریت…………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۵-۷-عوامل سیاسی اقتصادی ………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۵-اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………… ۳۱

بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۶-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. ۳۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۲-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۳-جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………….. ۴۱

۳-۴-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۴-۱-قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۴-۲-قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۴-۳-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۵-منابع و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… ۴۲

۳-۶-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۷-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۷-۱-متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۷-۲-متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۷-۳-متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………………. ۴۴

۳-۸-۱-مدل ارزیابی توانایی مدیریت(متغیر مستقل)…………………………………………………. ۴۴

۳-۸-۲-مدل ارزیابی کیفیت سود(متغیر وابسته)………………………………………………………. ۴۶

۳-۹-خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………. ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۳-آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۴-همبستگی………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۴-۱-مفهوم معنی داری در همبستگی……………………………………………………………….. ۵۴

۴-۴-۲-رگرسیون……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴-۳-آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۵-آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۵-۱-آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۶-خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۵-۲-خلاصه موضوع تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۲

۵-۳-نتیجه ،بحث و مقایسه……………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۴-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۳

۵-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶۳

۵-۵-۱-پیشنهادهای بتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………. ۶۳

۵-۵-۲-پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. ۶۴

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

الف)منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۶۷

ب)منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… ۶۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲-۱-چارچوب ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت سود……………………………………….. ۲۵

جدول ۴-۱-علامت اختصاری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

جدول ۴-۲-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۵۱

جدول ۴-۳ -نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر وابسته……………. ۵۲

جدول ۴-۴- ضریب همبستگی پیرسون ۵۶

جدول ۴-۵-خلاصه مدل رگرسیون ۵۸

جدول ۴-۶ – نتایج تحلیل واریانس یکطرفه ۵۸

جدول ۴-۷-نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره ۵۹


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ – نرمال بودن متغیر کیفیت سود ………………………………………………………….. ۵۳

نمودار ۴-۲ -توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان ان
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۹

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۶۶

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری ۱۵ نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا ۱۵ نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( ۲۲٫۴۶ سال) و قد( ۱۷۲٫۶۳ سانتی متر) و وزن ( ۶۳٫۷۳ کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول (۰۶۵/۰p ) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )۱۴۵/۰ ≥p ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان نیز همبستگی معنا داری ( ۷۴۳/۰p ) وجود ندارشت .

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول ۱۱

مقدمه و طرح تحقیق ۱۱

بیان مساله ۱۵

ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۶

هدف های تحقیق ۱۷

فرضیات تحقیق ۱۷

محدودیت های تحقیق ۱۸

محدودیت های قابل کنترل ۱۸

محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۹

مقدمه ۲۲

آمادگی جسمانی ۲۳

تعریف عوامل امادگی جسمانی ۲۵

استقامت قلبی- تنفسی ۲۵

قدرت عضلانی ۲۵

استقامت عضلانی ۲۵

ترکیب بدن ۲۶

سرعت ۲۶

چابکی ۲۶

هماهنگی عصبی-عضلانی ۲۶

تعادل ۲۶

زمان عکس العمل ۲۷

مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی ۲۹

اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان ۲۹

توان ۳۰

((توان، نوع کار عضلانی)) ۳۱

آزمون دوره ای pwc-170 33

آزمون پرش سارجنت ۳۴

آزمون پرش دفاع ۳۶

ازمون دو سرعت ۳۰ متر ۳۷

آزمون پرش عمودی ۳۸

انعطاف پذیری ۳۹

” عوامل محدود کننده انعطاف پذیری” ۴۰

دامنه حرکتی فعال وغیر فعال ۴۲

تکنیک ها ی کششی ۴۳

عضلات موافق ومخالف ۴۴

کشش بالستیک ۴۵

کشش استاتیک ۴۷

” ارزشیابی انعطاف پذیری ” ۴۷

” راهنمایی کلی برای سنجش انعطاف پذیری ” ۴۸

” اندازه گیری انعطاف پذیری ” ۴۹

” روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا ” ۵۰

” روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا ” ۵۰

کاربرد ازمون های انعطاف پذیری ۵۲

پیشینه ی تحقیق ۵۳

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری ۵۳

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان ۵۴

فصل سوم ۵۷

روش شناسی تحقیق ۵۷

مقدمه ۵۸

روش تحقیق ۵۸

جامعه و نمونه آماری ۵۸

ابزار و روش جمع آوری داده ها ۵۸

آزمون پرش عمودی ۶۰

آزمون پرش طول ۶۳

روشهای آماری : ۶۴

فصل چهارم ۶۵

یافته های پژوهش ۶۵

مقدمه ۶۶

الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها ۶۶

ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها ۶۹

ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها ۷۰

د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها ۷۳

نتیجه گیری: ۷۶

پیشنهادات کاربردی: ۷۶

پیشنهادات آینده: ۷۷

منابع : ۷۹

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. …………………………۶۲

نمودار۴-۲:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. …………………………۶۳

نمودار۴-۳: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. ………………………..۶۴

نمودار۴-۴: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. …………………….۶۵

نمودار۴-۵:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ……………………۶۶

نمودار۴-۶:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ……………………..۶۷

نمودار۴-۷: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. …………………….۶۸

نمودار۴-۸:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ……………………۶۹

نمودار۴-۹:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ……………………۷۰

نمودار۴-۱۰:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ………………………۷۱


فهرست جداول و تصاویر

جدول ۲-۱ نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی…………………………..۱۴

جدول۲-۲ ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض………………………..۱۸

جدول ۲ -۳ : مزایا و معایب تکنیک های کششی ……………………………….۴۴

جدول ۲ – ۴ : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا……………….۴۶

جدول ۲ -۵ : امتیاز آزمون انعطاف شانه …………………………………..۴۷

جدول ۳ – ۱ : نورم انعطاف پذیری…………………………………….۵۳

تصویر ۳ – ۱ : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ………………………………۵۴

جدول ۳ – ۲ : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد ۱۶ تا ۱۹ سال ……………………..۵۵

جدول ۳ – ۳ : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال………………………..۵۶

تصویر ۳ -۲ : آزمون پرش عمودی سارجنت ………………………………..۵۶

تصویر ۳ – ۳ : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو …………………….۵۷

تصویر ۳ – ۴: آزمون پرش طول………………………………………۵۸


مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵

مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۱۷۳

مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی

عوامل موثر بر رکود تمدن اسلامی

عوامل موثر بر رکود تمدن اسلامی
جنگهای صلیبی
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۳

عوامل موثر بر رکود تمدن اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۶۶۲

برخی علت این جنگ ها را افزایش جمعیت ممالک غربی اروپا به شمار آورده اند که این جمعیت در صدد پیدا کردن سرزمینهای تازه برای مبادلات اقتصادی خود بودند. •این گروه مدعی هستند که به همین علت در اروپای غربی، در آن زمان، جنبش اجتماعی وسیعی پیدا شد که شرایط دعوت پاپ اوربانوس دوم را در ۴۶۸ق ۲٧ نوامبر ۱۰٩۵، در شهر کلرمون فرانسه، برای نجات بیت المقدس، تسهیل کرد.

مقاله ای درباره دیدگاه اسلام وسایر ادیان در مورد مسئله طلاق

مقاله ای درباره دیدگاه اسلام وسایر ادیان در مورد مسئله طلاق
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۴۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱

مقاله ای درباره دیدگاه اسلام وسایر ادیان در مورد مسئله طلاق

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۸۸۳

برخی از عنوان های مقاله

چکیده

مقدمه

تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق

طلاق در اسلام

فلسفه طلاق در اسلام

پیشینه طلاق در شریعت حضرت موسی (ع)

وزن و موقعیت اجتماعی زن در اسلام

نکوهش طلاق در اسلام

و….

مقاله ای در مورد پیشگیری ودرمان خجالت وکمرویی

مقاله ای در مورد پیشگیری ودرمان خجالت وکمرویی در روانشناسی و علوم تربیتی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۴۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

مقاله ای در مورد پیشگیری ودرمان خجالت وکمرویی

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۸۸۳

برخی از عنوان های داخل مقاله

۱.مقدمه

۲٫تعریف کمرویی

۳٫کمرویی در بین مردم

۴٫کمرویی و سن بلوغ

۵٫نشانه های کمرویی

۶٫تاثیرات کمرویی

و …..

تحقیق معماری نرم افزار

کامل ترین و بی نقص ترین تحقیقی که میتوان در مورد معماری نرم افزار به انجام رسانید
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۰

تحقیق معماری نرم افزار

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۱۳

به جرات تمام به عرض میرسانم که کامل ترین و بی نقص ترین تحقیق موجود در موضوع معماری نرم افزار همین فایل میباشد شامل جداول منابع زیرنویس و هرچه که برای تکمیل ترین تحقیق لازم باشه رو شامل میشه که قسمتی از فهرست مطالب رو براتون میزارم:
چکیده
چکیده پایان نامه در حداکثر یک صفحه باید در این قسمت قرار گیرد.
فرمتهای موجود به هیچ عنوان نباید تغییر کند. دانشجویان محترم می‌توانند در متنهای موجود با حفظ فرمت موجود اطلاعات خود را اضافه نمایند. ترتیب موجود نیز به هیچ عنوان نباید تغییر کند. در کلیه افعال مانند می‌باشد ، نباید به صورت می باشد نوشته شود و فاصله اضافه بین می و باشد باید حذف گردد. در کلیه فهرستها شامل فهرست مطالب ، فهرست شکلها و فهرست جدولها باید از Reference ها استفاده نمائید و این فهرستها باید به صورت اتوماتیک تولید گردند.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده ۳
فهرست مطالب ۴
فهرست جدول‌ها ۱۰
فهرست شکل‌ها ۱۱

مقدمه ۱۴

فصل اول

مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن ۲۰
۱-۱ مقدمه ۲۰
۱-۲ تاریخچه معماری ۲۰
۱-۳ مفهوم و تعریف معماری ۲۱
۱-۴ چارچوبهای معماری ۲۲
۱-۴-۱ چارچوب معماری Zachman ۲۲
۱-۴-۲ چارچوب معماری FEAF ۲۳
۱-۴-۳ چارچوب معماری C4ISR ۲۳
۱-۵ چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها ۲۳
۱-۶ دسته‌بندی معماری‌ها ۲۵
۱-۶-۱ معماری سیستم، معماری نرم‌افزار ۲۵
۱-۶-۲ معماری سازمان ۲۶
۱-۶-۳ معماری کسب و کار ۲۶
۱-۶-۴ معماری اطلاعات ۲۷
۱-۶-۵ معماری سیستمهای کاربردی ۲۷
۱-۶-۶ معماری داده ۲۸
۱-۶-۷ معماری تکنولوژی ۲۸
۱-۷ معماریهای دیگر ۳۰

فصل دوم

مفهوم معماری نرم‌افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها ۳۲
۲-۱ مقدمه ۳۲
۲-۲ مفهوم معماری نرم‌افزار ۳۲
۲-۳ تعاریف معماری نرم‌افزار ۳۳
۲-۴ دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار ۳۵
۲-۴-۱ وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت ۳۵
۲-۴-۲ کیفی بودن شناسه “سطح بالا بودن” در مفهوم معماری ۳۶
۲-۴-۳ تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف ۳۶
۲-۵ ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف ۳۶
۲-۵-۱ اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء ۳۷
۲-۵-۲ ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار ۳۸
۲-۵-۳ مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها ۳۹
۲-۶ تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب ۴۰
۲-۶-۱ رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال ۴۱
۲-۶-۲ اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زیرسیستم ۴۲
۲-۶-۳ خصوصیت، واسط، رفتار ۴۴
۲-۶-۴ ساختار، سازماندهی، چارچوب ۴۵

فصل سوم

مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار ۴۷
۳-۱ مقدمه ۴۷
۳-۲ مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی ۴۷
۳-۳ تعریف کیفیت در نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی ۴۹
۳-۴ Observable via Execution ۵۰
۳-۵ Not Observable via Execution ۵۰
۳-۶ معرفی برخی از صفات کیفی نرم‌افزار بر اساس دسته‌بندی [Bass 03] ۵۲
۳-۷ صفات دسته اول: صفات کیفی سیستمی ۵۳
۳-۷-۱ Availability ۵۴
۳-۷-۲ Performance ۵۴
۳-۷-۳ Security ۵۵
۳-۷-۴ Functionality ۵۵
۳-۷-۵ Usability ۵۶
۳-۷-۶ Modifiability ۵۶
۳-۷-۷ Portability ۵۷
۳-۷-۸ Reusability ۵۷
۳-۷-۹ Integrability ۵۸
۳-۷-۱۰ Testability ۵۸
۳-۸ صفات دسته دوم: صفات کیفی کسب و کار ۵۹
۳-۸-۱ Time to Market ۵۹
۳-۸-۲ Cost and benefit ۵۹
۳-۸-۳ Projected lifetime of the system ۵۹
۳-۸-۴ Targeted Market ۵۹
۳-۸-۵ Rollout schedule ۵۹
۳-۸-۶ Integration with legacy systems ۶۰
۳-۹ صفات دسته سوم: صفات کیفی معماری ۶۰
۳-۹-۱ Conceptual Integration ۶۰
۳-۹-۲ Correctness and Completeness ۶۰
۳-۹-۳ Buildability ۶۰
۳-۱۰ Trade-Off موجود بین صفات کیفی ۶۰

فصل چهارم

سبک‌ها و الگوهای معماری نرم‌افزار و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها ۶۴
۴-۱ مقدمه و تاریخچه ۶۴
۴-۲ تعریف سبک معماری ۶۵
۴-۲-۱ تعاریف مختلف سبک معماری نرم‌افزار ۶۵
۴-۳ معرفی برخی سبک‌های متداول ۶۵
۴-۳-۱ سبک‌های متمرکز روی داده ۶۶
۴-۳-۲ سبک‌های جریان داده ۶۷
۴-۳-۳ سبک‌های ماشین مجازی ۶۸
۴-۳-۴ سبک‌های فراخوانی و بازگشت ۶۹
۴-۳-۵ سبک‌های موئلفه‌های مستقل ۷۱
۴-۳-۶ سبک‌های چند ریختی ۷۲
۴-۴ الگوهای معماری نرم‌افزار ۷۳
۴-۵ سازماندهی الگوها ۷۳
۴-۵-۱ الگوهای پیاده‌سازی ۷۵
۴-۵-۲ الگوهای طراحی ۷۵
۴-۵-۳ الگوهای معماری ۷۵
۴-۶ الگوها و سبک‌ها ۷۷
۴-۷ ارزیابی و انتخاب یک سبک معماری نرم‌افزار ۷۷
۴-۷-۱ پارامترهای ارزیابی سبکها ۷۷
۴-۷-۲ جدول ارزیابی سبکها ۷۷
۴-۷-۳ تکمیل جدول ارزیابی سبکها ۷۸
۴-۷-۴ ارائه الگوریتم استفاده از جدول ۷۸
۴-۷-۵ مشکلات موجود ۸۰

فصل پنجم

طرح مشکل موجود، سوابق، راهکارها و کارهای انجام شده ۸۲
۵-۱ مقدمه ۸۲
۵-۲ طرح مشکل موجود در سبکهای معماری نرم‌افزار ۸۲
۵-۳ دسته‌بندی‌های سبکهای معماری ۸۴
۵-۳-۱ دسته‌بندی‌های موضوعی ۸۴
۵-۳-۲ دسته‌بندی‌ سبکهای معماری بر اساس [Clements 02-1] ۸۶
۵-۳-۳ دسته‌بندی‌های سیستمی ۸۹

فصل ششم

ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۳
۶-۱ مقدمه ۹۳
۶-۲ ورودی و خروجی‌های یک استاندارد سازماندهی سبکها ۹۳
۶-۳ بررسی جنبه‌های موجود برای ارائه یک استاندارد سازماندهی ۹۴
۶-۳-۱ دسته‌بندی‌های سیستمی ۹۴
۶-۳-۲ دسته‌بندی‌های موضوعی ۹۴
۶-۳-۳ روشهای ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۵
۶-۳-۴ روشهایی استاندارد برای مستند کردن و جمع‌بندی سبکها ۹۵
۶-۴ اجزاء استاندارد سازماندهی سبکها ۹۷
۶-۴-۱ دسته‌بندی پیشنهادی برای کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۷
۶-۴-۲ کاتالوگ مستند سازی کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۸
۶-۵ معرفی فرایند ایجاد استاندارد سازماندهی سبکها ۹۹
۶-۶ فاز اول: تهیه استانداردهای مورد نیاز ۱۰۰
۶-۶-۱ قدم اول: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری ۱۰۱
۶-۶-۲ قدم دوم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سبکهای معماری نرم‌افزار ۱۰۳
۶-۶-۳ قدم سوم: ارائه یک استاندارد برای مستند کردن هر سبک معماری نرم‌افزار ۱۰۵
۶-۶-۴ قدم چهارم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع مشخصه‌های کیفی ۱۰۷
۶-۷ فاز دوم: تهیه دسته‌بندی استاندارد و قالب استانداردِ کاتالوگ سبکها ۱۰۹
۶-۷-۱ قدم اول: ارائه یک قالب دسته‌بندی استاندارد برای سبکهای معماری نرم‌افزار ۱۱۰
۶-۷-۲ قدم دوم: ارائه یک قالب استاندارد برای کاتالوگ کلیه سبکهای معماری نرم افزار ۱۱۲
۶-۸ فاز سوم: جمع‌آوری و مستند کردن سبکهای موجود و ارائه روشهای ارزیابی ۱۱۳
۶-۸-۱ قدم اول: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های موضوعی به استاندارد ۱۱۳
۶-۸-۲ قدم دوم: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های سیستمی به استاندارد ۱۱۳
۶-۸-۳ قدم سوم: تهیه یا ارائه مدل ارزیابی برای سبکهای هر نوع سبک/نوع سیستم ۱۱۴
۶-۹ فاز چهارم: ارائه طرحهای کاربرد، توسعه و سازگاری استاندارد ۱۱۴
۶-۹-۱ قدم اول: ارائه طرح استانداردِ ارائه سبکهای جدید ۱۱۴
۶-۹-۲ قدم دوم: ارائه طرحها و قوانین توسعه استانداردهای موجود ۱۱۴
۶-۱۰ جمع‌بندی کلی استاندارد ارائه شده ۱۱۵

فصل هفتم

مدلسازی فرایندهای استاندارد ارائه شده، بر اساس UML ۱۱۸
۷-۱ مقدمه ۱۱۸
۷-۲ فرایند مدلسازی فرایند ۱۱۸
۷-۳ مدل کردن منابع کسب‌وکار ۱۱۹
۷-۴ مدل کردن اهداف کسب‌وکار ۱۲۰
۷-۵ تعیین Actorهای کسب‌وکار ۱۲۰
۷-۶ مدل جریانهای کاری موجود در استاندارد ۱۲۱
۷-۷ جریانهای کاری فاز اول ۱۲۲
۷-۷-۱ فاز اول – قدم اول ۱۲۲
۷-۷-۲ فاز اول- قدم دوم ۱۲۳
۷-۷-۳ فاز اول – قدم سوم ۱۲۳
۷-۷-۴ فاز اول – قدم چهارم ۱۲۴
۷-۸ جریانهای کاری فاز دوم ۱۲۴
۷-۸-۱ فاز دوم – قدم اول ۱۲۵
۷-۸-۲ فاز دوم – قدم دوم ۱۲۵
۷-۹ جریانهای کاری فاز سوم ۱۲۶
۷-۹-۱ فاز سوم – قدم اول ۱۲۷
۷-۹-۲ فاز سوم – قدم دوم ۱۲۷
۷-۹-۳ فاز سوم – قدم سوم ۱۲۸
۷-۱۰ جریانهای کاری فاز چهارم ۱۲۸
۷-۱۰-۱ فاز چهارم – قدم اول ۱۲۹
۷-۱۰-۲ فاز چهارم – قدم دوم ۱۲۹
۷-۱۱ مدل خروجی‌های کسب‌وکار ۱۳۰

فصل هشتم

خلاصه، نتیجه‌گیری و کارهای آینده ۱۳۲
۸-۱ مقدمه ۱۳۲
۸-۲ خلاصه و نتیجه‌گیری ۱۳۲
۸-۳ کارهای آینده ۱۳۳
۸-۴ در نهایت ۱۳۵

منابع و مراجع ۱۳۶

فهرست جدول‌ها

شماره جدول شماره صفحه
جدول ‏۱ ۱ : چارچوب‌های مهم معماری ۲۳

جدول ‏۲ ۱ : یک چارچوب برای تعاریف معماری نرم‌افزار ۴۰
جدول ‏۲ ۲ : پارامترهای متناظر در چارچوب ۴۱

جدول ‏۴ ۱: الگوهای معماری نرم‌افزار ارائه شده در [Buschmann 96] ۷۶
جدول ‏۴ ۲: یک مثال برای سبکها و اعداد مربوط به هر یک از مشخصه‌های کیفی آنها ۷۹
جدول ‏۴ ۳: مقادیر مشخصه‌های کیفی که کاربر درخواست نموده است. ۸۰
جدول ‏۴ ۴: مجموع قدر مطلق تفاضلات محاسبه شده برای هر سبک ۸۰
جدول ‏۴ ۵: مجموع مربعات تفاضلات محاسبه شده برای سبکهایی که مقدار SAD یکسانی دارند ۸۰

جدول ‏۵ ۱ : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار در [Shaw 96] ۸۵
جدول ‏۵ ۲ : دسته‌بندی [Fielding 00] ۸۶
جدول ‏۵ ۳ : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس [Clements 02-1] ۸۹
جدول ‏۵ ۴ : دسته‌بندی [Buschmann 96] ۸۹
جدول ‏۵ ۵: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای پردازش توزیع شده از [Morisawa 02] ۹۰
جدول ‏۵ ۶: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای اطلاعاتی سازمان از [Kolp 01] ۹۰
جدول ‏۵ ۷: سبکهای ارائه شده در [Hawthorne 05] ۹۰
جدول ‏۵ ۸: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای تجارت الکترونیک از [Widhani 02] ۹۰
جدول ‏۵ ۹: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای مدیریت منابع از [Kircher 04] ۹۱

جدول ‏۶ ۱: انواع سیستمهایی که تاکنون برای آنها سبک معماری ارائه شده است. ۱۰۲
جدول ‏۶ ۲: استانداردی برای مستند کردن هر سبک بر اساس استاندارد [Clements 02-1] ۱۰۶
جدول ‏۶ ۳: عبارات اختصاری استفاده شده در جدول ۱۱۱

فهرست شکل‌ها

شماره شکل شماره صفحه
شکل ‏۱ ۱: مفهوم معماری تدبیرات و نقشه‌های قبل از ساخت سیستمها است. ]ایزایران ۸۱[ ۲۱
شکل ‏۱ ۲ : نحوه بیان متدولوژی‌ها با چارچوب‌ها ]ایزایران ۸۱[ ۲۴
شکل ‏۱ ۳ : معماری سازمان و زیرمعماری‌های مربوطه از ]ایزایران ۸۱[ ۲۶

شکل ‏۲ ۱ : مفهوم معماری نرم‌افزار، طراحی سطح بالا می‌باشد ۳۳
شکل ‏۲ ۲ : جزء معماری به ناظر و منظر معمار بستگی دارد ۳۷
شکل ‏۲ ۳ : R یک رابطه بیرونی و R1 یک رابطه درونی است ۳۸
شکل ‏۲ ۴: فرامدل پیشنهادی برای رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال ۴۲
شکل ‏۲ ۵: فرامدل ارائه شده برای جزء، موئلفه، سیستم و… ۴۳
شکل ‏۲ ۶: فرامدل پیشنهادی برای رفتار، خصوصیت، واسط ۴۵

شکل ‏۳ ۱: فرامدل ارتباط مشخصه‌های کیفی با دیگر مفاهیم موجود در معماری از [Albin 03] ۵۰
شکل ‏۳ ۲: تاکتیک‌های ارائه شده برای دستیابی به حد مطلوب Availability در [Bass 03] ۵۱
شکل ‏۳ ۳: دسته‌بندی مشخصه‌های کیفی بر اساس [Bass 03] ۵۳
شکل ‏۳ ۴: Trade-Offهای موجود بین مشخصه‌های کیفی و حد مطلوب آنها از [Barbacci 95] ۶۱
شکل ‏۳ ۵: ارتباط صفات کیفی و وابستگی آنها به یکدیگر از [Fitzpatrik 96] ۶۲
¬¬¬
شکل ‏۴ ۱: دسته‌بندی Garlan و Shaw برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Shaw 96] ۶۶
شکل ‏۴ ۲ : مدل سبک‌های متمرکز روی داده از [Shaw 96] ۶۷
شکل ‏۴ ۳ : سبک Pipe and Filter از [Shaw 96] ۶۸
شکل ‏۴ ۴ : سبک برنامه اصلی و زیرروال از [Shaw 96] ۶۹
شکل ‏۴ ۵: سبک معماری Object Oriented از [Shaw 96] ۷۰
شکل ‏۴ ۶ : نمونه‌ای از سبک لایه‌ای مورد استفاده در استاندارد ارتباطی ISO از [Shaw 96] ۷۱
شکل ‏۴ ۷: مجموعه از الگوها از [Trowbridge 03] ۷۴
شکل ‏۴ ۸: نمایش روابط الگوها با خطوط از [Trowbridge 03] ۷۴
شکل ‏۴ ۹: سطوح انتزاع الگوها از ]زاداحمد ۸۵[ ۷۵
شکل ‏۴ ۱۰: الگوی لایه‌ای از ]زاداحمد ۸۵[ ۷۶
شکل ‏۴ ۱۱ : جدول ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس پارامترِ مشخصه‌های کیفی ۷۸

شکل ‏۵ ۱: قسمتی از دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌‌افزار از [Shaw 97] ۸۵
شکل ‏۵ ۲ : ارتباط بین نوعِ دید معماری، سبک معماری، دید معماری از [Clements 02-1] ۸۸

شکل ‏۶ ۱: ورودی و خروجی‌های سیستم استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۴
شکل ‏۶ ۲: جنبه‌هایی که باید برای ارائه استاندارد سازماندهی سبکها در نظر بگیریم. ۹۶
شکل ‏۶ ۳ : منظرها و ناظرهای هر سبک معماری نرم‌افزار ۹۸
شکل ‏۶ ۴: اجزاء اصلی استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار ۹۸
شکل ‏۶ ۵: دسته‌بندی اولیه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] ۱۰۴
شکل ‏۶ ۶: یک دسته‌بندی قابل توسعه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] ۱۰۴
شکل ‏۶ ۷: مدل کیفیت McCall از [Astudillo 04] ۱۰۸
شکل ‏۶ ۸: مدل کیفیت ISO/9126 از [Astudillo 04] ۱۰۹
شکل ‏۶ ۹: نمونه یک دسته‌بندی انواع سیستمها برای سیستمهای اطلاعاتی ۱۱۰
شکل ‏۶ ۱۰: قالب دسته‌بندی پیشنهادی برای سیستمهای اطلاعاتی ۱۱۱
شکل ‏۶ ۱۱: فرایند ارائه قالب استاندارد برای تهیه کاتالوگ سبکها ۱۱۲
شکل ‏۶ ۱۲: فرایند ایجاد یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار ۱۱۷

شکل ‏۷ ۱: منابع کسب‌وکار مورد استفاده در کل فرایند ۱۱۹
شکل ‏۷ ۲: سلسله مراتب اهداف در فرایند معرفی شده ۱۲۰
شکل ‏۷ ۳: Actorهای کسب‌وکار موجود در فرایند ارائه شده ۱۲۱
شکل ‏۷ ۴: فازهای فرایند ارائه استاندارد ۱۲۱
شکل ‏۷ ۵: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز اول ۱۲۲
شکل ‏۷ ۶: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز اول ۱۲۳
شکل ‏۷ ۷: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز اول ۱۲۳
شکل ‏۷ ۸: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز اول ۱۲۴
شکل ‏۷ ۹: مدل فرایند ارائه شده برای قدم چهارم از فاز اول ۱۲۴
شکل ‏۷ ۱۰: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز دوم ۱۲۵
شکل ‏۷ ۱۱: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز دوم ۱۲۵
شکل ‏۷ ۱۲: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز دوم ۱۲۶
شکل ‏۷ ۱۳: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز سوم ۱۲۶
شکل ‏۷ ۱۴: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز سوم ۱۲۷
شکل ‏۷ ۱۵: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز سوم ۱۲۷
شکل ‏۷ ۱۶: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز سوم ۱۲۸
شکل ‏۷ ۱۷: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز چهارم ۱۲۸
شکل ‏۷ ۱۸: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز چهارم ۱۲۹
شکل ‏۷ ۱۹: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز چهارم ۱۲۹
شکل ‏۷ ۲۰: خروجی‌های هر یک از مراحل که منجر به استاندارد نهایی خواهد شد. ۱۳۰

مقدمه

پیشرفت و بزرگتر شدن جامعه بشری در دنیای امروزی و پیچیده‌تر شدن روابط بین آنها، باعث بوجود آمدن سیستمهای بزرگ و پیچیده در زندگی بشر امروزی شده است. با پیشرفت علم کامپیوتر و وارد شدن آن به بطن زندگی بشر، اکثر سیستمهایی که بشر امروزی با آنها سروکار دارد، به صورت کامپیوتری پیاده‌سازی می‌شوند.
زندگی بشر امروزی وابسته به سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیدۀ موجود می‌باشد. سیستمهای شرکتهای هواپیمایی و مسافربری، سیستمهای ارتباطی توزیع شده همانند تلویزیون، تلفنهای معمولی و همراه، سیستمهای بانکداری، سیستمهای مدیریت بورس، سیستمهای عمل جراحی راه دور، سیستمهای کنترل ماهواره‌های مختلف، سیستمهای معاملات راه دور و هزاران سیستم نرم‌افزاری دیگر که وجود خلل و نقصی در آنها تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی بشر امروزی خواهد داشت.
در نتیجه یکی از نیازهای حیاتی بشر امروزی اینست که سیستمهای بزرگ و پیچیدۀ موجود، بدون خطا، سریع، با امنیت و کارایی بالا و… در اختیار آنها گیرد. در نتیجه توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیده، باید سیستمهایی با چنین ویژگیهایی، در اختیار کاربران قرار دهند.
در نتیجه ارائه سیستمهایی در مقیاس بزرگ که دارای برخی ویژگی‌ها همچون کارایی بالا، بدون خطا و بدون عیب، سریع و امن و…، نیاز توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ می‌باشد. به این مشخصه‌ها در حوزه مهندسی نرم‌افزار نیازهای غیرعملیاتی یا مشخصه‌های کیفی می‌گویند.
مهمترین مسئله در توسعه سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ، مبحث معماری آن می‌باشد. معماری، ساختارهای موئلفه‌ها و زیرسیستمهای یک سیستم مقیاس بزرگ و ارتباط بین آنها می‌باشد. معماری نرم‌افزار، یکی از مهمترین حوزه‌ها در مهندسی نرم‌افزار است و دلیل آن تاثیر حیاتی معماری در موفقیتِ توسعه سیستمهای نرم‌افزاری است.
توسعه یک سیستم نرم‌افزاری مقیاس بزرگ با ویژگی‌های مذکور، نیازمند ارائه یک معماری مناسب و کامل برای سیستم نرم‌افزاری مورد نظر می‌باشد. در نتیجه ارائه یک معماری درست و مناسب برای چنین سیستمهایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
همیشه بشر از تجربیات قبلی خود یا دیگران در انجام کارهای فعلی بهره جسته است. در زمینه معماری نرم‌افزار نیز معماران نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب می‌توانند از تجربیات معماران گذشته و ماهر برای ارائه معماری خود بهره گیرند. امروزه برای سیستمهای گوناگون، معماریهای مختلفی توسط معماران ماهر ارائه شده است. این معماریها به کررات در سیستمهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و اعتبار و صحت آنها برای استفاده در برخی از سیستمهای نرم‌افزاری اثبات شده است. به این معماری‌ها، الگوها یا سبکهای معماری نرم‌افزار می‌گویند.
در نتیجه یک معمار نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب، باید به سبکهای معماری موجود در حوزه سیستمی خود آشنایی داشته باشد تا بتواند از آنها برای ارائه یک معماری مناسب استفاده کند. یعنی معمار یک سیستم نرم‌افزاری برای ارائه یک معماری برای یک سیستم، باید تسلط کافی بر سبکهای معماری نرم‌افزار و مزایا، معایب و کاربردهای هر یک از آنها داشته باشد.
سبکهای معماری نرم‌افزار همه روزه توسط افراد و گروههای مختلف ارائه می‌شوند و هر گروه در حوزه سیستمی خود، به معرفی سبکهای جدید معماری نرم‌افزار می‌پردازد. درنتیجه یک معمار نرم‌افزار برای آشنایی به سبکهای معماری مربوط به حوزه خود، باید در یک دوره تناوب خاص مثلاً هر ماه، سبکهای معماری جدید را جمع‌آوری، بررسی و تحلیل کند. تا بتواند یک معماری درست و مناسب برای سیستم مورد نظر خود ارائه کند.
از طرفی با وجود سبکهای معماری مختلف برای حوزه‌های موجود، ممکن است برای یک کاربرد خاص، سبکهای زیادی پیشنهاد شده باشد. در برخی موارد ارائه کنندگان سبکها، روشهایی برای انتخاب یک سبک از بین سبکهای مختلف که توسط خودشان معرفی شده، ارائه می‌کنند. ولی همیشه این طور نیست و برای سبکهای مختلف که توسط افراد مختلف برای یک حوزه خاص ارائه شده است، روشی برای انتخاب یک سبک وجود ندارد.
از طرفی دیگر، همه روزه بر تعداد سبکهای معماری نرم‌افزار افزوده می‌شود و تعداد آنها در حال افزایش می‌باشد و هیچ کنترل مرکزی و واحد بر آنها وجود ندارد. این امر معماران سیستمهای نرم‌افزاری را در شناخت و استفاده از سبکها، دچار مشکل می‌کند یعنی با انباشته شدن سبکهای معماری نرم‌افزار، کار معماران نرم‌افزار در انتخاب یک سبک، خیلی مشکل خواهد شد.
در نتیجه می‌توان مشکلات موجود برای ارائه یک معماری را به صورت زیر بیان کرد:
۱- با افزایش روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار، هیچ کنترل مرکزی و واحد برای آنها وجود ندارد. و در ارائه سبکهای نوعی پراکندگی وجود دارد.
۲- برای سبکهای ارائه شده توسط گروههای مختلف، روشهای انتخاب و ارزیابی واحدی وجود ندارد.
۳- برای ارائه یک سبک معماری نرم‌افزار به صورت یک مستند، روشی استاندارد وجود ندارد که همه از این استاندارد تبعیت کنند.
۴- عدم وجود یک سری از مشخصه‌های کیفی استاندارد که همه ارائه کنندگان سبکها از آنها برای ارائه روشهای ارزیابی خود استفاده کنند.
۵- به دلیل وجود سبکهای مختلف، یک معمار نرم‌افزار در انتخاب یک سبک معماری دچار سردرگمی خواهد شد.
و دهها مشکل دیگر که با ارائه روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار به صورت پراکنده و عدم کنترل مرکزی، معماران نرم‌افزار در استفاده از سبکهای معماری، امروزه و در آینده به آن دچار خواهند شد.
برای حل مشکلات ذکر شده تلاشهایی توسط گروههای مختلف انجام گرفته است و مبحث دسته‌بندی سبکهای معماری بوجود آمده است. برای دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار روشهای مختلفی تاکنون ارائه شده است. دسته‌ای از روشها، سبکهای معماری نرم‌افزار را بر اساس نوع سبک آنها دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سبکهای معماری ارائه کرده سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی‌ها، دسته‌بندی موضوعی می‌گوییم. برخی دیگر، سبکها را بر اساس نوع سیستم مورد کاربرد آن سبک، دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سیستمهای نرم‌افزاری ارائه کرده، سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی، دسته‌‌بندی سیستمی می‌گوییم. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شوند، اینست که آیا این روشها، مشکلات موجود را حل می‌کنند. یعنی با دسته‌بندی سبکها می‌توان مشکل معماران و پراکندگی سبکهای ارائه شده را حل کرد.
آنچه مسلم است، صرف دسته‌بندی سبکها به روش موضوعی یا سیستمی مشکلات موجود به طور کامل رفع نخواهد شد. به عنوان مثال مشکلاتی مانند ارائه پراکنده سبکها بدون کنترل مرکزی، عدم مستند‌سازی استاندارد سبکها، عدم وجود نحوه ارزیابی و انتخاب سبکهای همنوع و… هنوز پا برجا هستند.
در نتیجه عوامل دیگری نیز باید در این دسته‌بندی‌ها لحاظ گردند. به عنوان مثال نحوه ارزیابی سبکها که باید برای تمامی سبکها، روشهای ارزیابی با سبکهای همنوع خود ارائه شود یا روشی استاندارد برای مستند کردن سبکها در این دسته‌بندی‌ها وجود داشته باشد.
در نتیجه برای رفع مشکلات موجود، نیاز به یک استاندارد سازماندهی برای کلیه سبکها داریم که بر اساس این استاندارد بتوانیم کلیه سبکهای موجود و سبکهایی را که در آینده ارائه خواهد شد، سازماندهی کنیم. درنتیجه اگر توسعه چنین استانداردی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، می‌توانیم از روشهای توسعه سیستمها همانند مدلهای موازی یا فازبندی شده مثل RUP ، برای توسعه و تکمیل این استاندارد استفاده کنیم.
برای توسعه چنین استانداری می‌توان مراحل زیر را بر اساس متدولوژی RUP جنین تعریف کرد.
۱- فاز اول – شناخت (Inception): در این فاز به بررسی و شناخت مسئله موجود پرداخته و کلیه مفاهیم مورد نیاز برای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طوری که دید درستی از مسئله و آنچه می‌خواهد داشته باشیم. در حقیقت مسئله مورد نظر، تعریف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاهیم مورد استفاده در مسئله شناخته می‌شوند.
با توجه به مسئله مورد نظر که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، در این فاز باید کلیه مفاهیم مورد نیاز برای توسعه این استاندارد شناخته شود. مفاهیمی که باید شناخته شود، به صورت زیر خواهد بود.
۱-۱- بررسی مفهوم معماری و دسته‌بندی‌های آن: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری در حالت کلی پرداخته و بعد از آشنایی با مفهوم آن به بررسی انواع معماری‌های موجود می‌پردازیم. در ادامه جایگاه معماری نرم‌افزار در این دسته‌بندی را مشخص می‌نماییم.
۱-۲- بررسی مفهوم و تعریف معماری نرم‌افزار: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری نرم‌افزار می‌پردازیم و با اشاره به تعریف معماری نرم‌افزار، سعی می‌کنیم درکی واضح و بدون ابهام از معماری داشته باشیم.
۱-۳- بررسی مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار: با توجه به اهمیت مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار و اینکه هدف اصلی معماری، دستیابی به میزان مطلوبی از این مشخصه‌ها است، در نتیجه باید مفهوم، تعریف و نحوه اندازه‌گیری هر یک از مشخصه‌های کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۴- بررسی سبکها و الگوهای معماری نرم‌افزار: با توجه به مسئله مورد بررسی که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، باید مفهوم و تعریف سبک معماری مورد بررسی قرار گرفته و برای آشنایی بیشتر با آنها، برخی از سبکهای معماری نرم‌افزار را مطالعه و مورد بررسی قرار دهیم.
۲- فاز دوم – تکوین (Elaboration): در این فاز باید نیازمندیهای سیستم مورد نظر به صورت کامل شناخته شده و مورد تحلیل قرار گیرند. برای تحلیل نیازمندیها ابتدا باید فرایندهای توسعه سیستم را پیدا یا معرفی کرده سپس آنها را به موردهای کاربرد شکسته و با معرفی سناریو برای هر یک از آنها، گروههای کاری تشکیل شده و موردهای کاربرد را مورد تحلیل قرار دهند.
برای سیستم مورد نظر یعنی ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار مراحل زیر را پیشنهاد می‌دهیم.
۲-۱- تحلیل نیازمندی‌های مسئله: در این مرحله بر اساس شناختی که در فاز قبل از مفاهیم مرتبط با موضوع بدست آمده است، نیازمندیهای مورد نیاز مسئله مطرح می‌شود. در این مرحله روشهای قبلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس روشهای قبل، ایده‌ای برای توسعه این سیستم ارائه می‌شود.
۲-۲- بدست آوردن فرایندهای مورد نیاز سیستم: در این مرحله باید فرایندهای مورد نیاز برای توسعه سیستم و سازماندهی مذکور ارائه شود. هر یک از فرایندها تفضیل شده و برای هر یک پیشنهاداتی ارائه شود.
۲-۳- تفضیل فرایندهای ارائه شده: در این برای هر یک از فرایندهای موجود باید روش توسعه آنها ارائه شود. برای هر فرایند دو حالت وجود دارد. اول اینکه این فرایند قبلاً توسط گروههای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پیاده‌سازی شده است. دوم اینکه برای فرایند، کارهای قبلی یا وجود ندارد و یا اینکه ناقص بوده و پیاده‌سازی مطلوب ما انجام نشده است. که باید روشی جدید برای توسعه فرایند ارائه شود.
۳- فاز سوم – ساخت (Construction): در این مرحله بر اساس فرایندها و موردهای کاربرد بوجود آمده، باید بر اساس مدیریت انجام شده و تقسیم کار بین گروههای کاری مختلف، هر فرایند توسعه یابد و پیاده‌سازی گردد. مراحل این فاز بر اساس فرایندهای بدست آمده از فاز قبل تنظیم خواهد شد. در این مرحله می‌توان از تکنیکهای موازی‌سازی عملیات، تکرار عملیات و… استفاده کرد.
۴- فاز چهارم – انتقال (Transition): در این مرحله با اتمام توسعه سیستم، باید سیستم مورد نظر به سیستم واقعی موجود انتقال یابد. برای این فاز مراحل زیر را پیشنهاد می‌کنیم:
۴-۱- تشکیل سازمان استانداردسازی سبکها: باید برای پیاده‌سازی واقعی استاندارد سازماندهی بدست آمده، یک سازمان تشکیل گردد و با معرفی استاندارد مذکور، باعث گردد سبکهای معماری نرم‌افزار از این به بعد در قالب استاندارد این سازمان ارائه گردد.
۴-۲- معرفی روشهای نگهداری و توسعه استاندارد: در این مرحله باید روشهایی برای نگهداری و توسعه استاندارد ارائه شده معرفی گردد که با اضافه شدن سبکهای مختلف به آن سازگاری استاندارد حفظ شود.
۴-۳- معرفی روشهای استفاده از استاندارد: در این مرحله باید روشهای استفاده از استاندارد شامل استفاده از سبکهای موجود در استاندارد و نحوه اضافه کردن سبکها به آن معرفی شود.

در این پایان‌نامه فازهای اول و دوم یعنی شناخت و تکوین از مراحل توسعه استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار، انجام گرفته است. فصلهای پایان‌نامه نیز بر همین اساس طرح‌ریزی شده‌اند.
برای انجام هر مرحله از فاز اول، یک فصل در نظر گرفته شده است.
در فصل اول به بررسی مفهوم معماری و دسته‌بندی آنها پرداخته‌ایم.
در فصل دوم به بررسی مفهوم معماری نرم‌افزار پرداخته و کلیه مفاهیم موجود در حوزه معماری نرم‌افزار را تعریف کرده و تحلیلی بر تعاریف موجود معماری نرم‌افزار آورده‌ایم.
در فصل سوم به بررسی برخی از مشخصه‌های کیفی مهم موجود در معماری نرم‌افزار پرداخته و مفهوم، تعریف و نحوه سنجش آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در فصل چهارم به بررسی سبکهای معماری نرم‌افزار پرداخته و برخی از سبکهای مهم موجود را بررسی کرده و مشخصه‌های کیفی هر سبک را تشریح کرده‌ایم. در ادامه همین فصل به بررسی الگوهای نرم‌افزار و بخصوص الگوهای معماری پرداخته و ارتباط آن را با سبکهای معماری نرم‌افزار ذکر کرده‌ایم.
فصلهای بعدی برای انجام فاز دوم ارائه شده است.
در فصل پنجم به بررسی انواع دسته‌بندی‌های سبکهای معماری نرم‌افزار پرداخته و کارهای انجام شده قبلی در این رابطه را ارائه نموده‌ایم.
در فصل ششم فرایند پیشنهادی خود را برای توسعه این استاندارد ارائه کرده‌ایم. سپس تک‌تک مراحل فرایند ارائه شده را تشریح کرده و برای هر یک، کارهای انجام شده قبلی را آورده و برای برخی نیز روشهایی جدید ارائه نموده‌ایم.
در فصل هفتم فرایند ارائه شده را با استفاده از UML مدل کرده و فرایند پیشنهادی را در قالب دیاگرامهای UML ارائه نمودیم. برای مدل کردن فرایندها از روش Eriksson و Penker که جدیدترین روش مدل کردن فرایندها در UML است استفاده کردیم و دیاگرامها را در نرم‌افزار شرکت Sparx بنام Enterprise Architect 6.1 کشیده و در این فصل آورده‌ایم.
در فصل آخر نیز بعد از بیان خلاصه‌ای از کل پایان‌نامه و نتیجه‌گیریهای انجام شده، کارهای آینده که در ادامه این پایان‌نامه می‌توان انجام داد، به عنوان کارهای آینده ذکر نموده‌ایم.