مجموعه مقالات فارسی بتن سری اول

ارائه روابطی برای مدل سازی بتن محصور در ورقه های اف آر پی
آسیب دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب
اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده
اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده
ارائه روشی برای تقویت داخلی بتن با ضایعات مواد کامپوزیت
استفاده از روباره در ساخت بتن
اعتبار سنجی نتایج ”چکش اشمی
دسته بندی عمران
بازدید ها ۳
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۱۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۰

مجموعه مقالات فارسی بتن سری اول

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۴۱

کاربر

ارائه روابطی برای مدل سازی بتن محصور در ورقه های اف آر پی
آسیب دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب
اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده
اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده
ارائه روشی برای تقویت داخلی بتن با ضایعات مواد کامپوزیت
استفاده از روباره در ساخت بتن
اعتبار سنجی نتایج ”چکش اشمیت“ با روش ”انتقال اصطکاک
انتخاب شکل, جنس و دانه بندی بهینه مصالح سنگی برای بتن
بتن با مقاومت بالا در سازه های شهری (HSC)
بتن بازیافت شده

موضوع ده مقاله برتر:

ارائه روابطی برای مدل سازی بتن محصور در ورقه های اف آر پی

آسیب دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب

اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده

اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده

ارائه روشی برای تقویت داخلی بتن با ضایعات مواد کامپوزیت

استفاده از روباره در ساخت بتن

اعتبار سنجی نتایج ”چکش اشمیت“ با روش ”انتقال اصطکاک

انتخاب شکل, جنس و دانه بندی بهینه مصالح سنگی برای بتن

بتن با مقاومت بالا در سازه های شهری (HSC)

بتن بازیافت شده

دانلود مقاله ستون فلزی

دانلود مقاله ستون فلزی
دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۵۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳

دانلود مقاله ستون فلزی

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۱۳۸

تعریف ستون فلزی:

ستون عنصری است که معولا به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود و بارهای کف ناشی از طبقات به تیرو شاهتیر به آن منتقل می گردد وتوسط آن به پی و سپس به زمین انتقال می یابد.

شکل ستونها :

شکل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.برای ساختن ستونها ی فلزی ازانواع پروفیل ها و ورقها استفاده می شود.عموما ستونها از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می شوند:

۱- نیمرخ(پروفیل)نورد شده شامل انواع تیرهاوقوطی ها :

بهترین پروفیل نورد شده برای ستون؛تیرآهن بال پهن یاقوطی های مربع شکل است،زیرا از نظر مقاومت بهیر از مقاطع دیگر عمل می کند.ضمن اینکه یشتر مواقع عمل اتصالات تیرها به راحتی روی آنها انجام می گیرد.

۲-مقاطع مرکب:

هرگاه سطح مقطع و مشخصات یک نیمرخ به تنهایی برای ایستایی یک ستون کافی نباشد،از اتصال چند پروفیل به کدیگر ستون مناسب آن ساخته می شود.

علل استفاده از مقاطع مرکب در ستون ها:

۱- د رصورتی که سطح مقطع نیمرخ های نورد شده تکافوی سطح لازم را برای ستون نکند؛با ساختن مقطع مرکب سطح لازم ساخته می شود.

۲- نیاز اجباری به مقاطع با شکل های هندسی خاص از نظر اتصالات دیگر به ستون

چگونگی ساخت ستون(مقاطع مرکب):

ستون ها ممکن است بر حسب نیاز با ترکیب واتصالات متنوع از انواع پروفیلهای مختلف ساخته شوند،اما رایج ترین اتصالها برای ساخت ستون ها سه نوع است:

الف)اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن

ب)اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بالها

ج)اتصال دو پروفیل با بستهای فلزی(تسمه)

شیوه ساختن ستون نوع” الف”:

ابتدا دو تیر آهن در کنار یکدیگر وبرروی سطح صاف بهم چسبیده گردیده،سپس دو سر ووسط ستون ها را جوش داده و ستونها برگردانده می شوند و مانند قبل جوشکاری صورت می گیرد.آن گاه ستون معکوس و در قسمت وسط جوشکاری می شود.همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به این ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیا ستون تامین گردد.

این شیوه جوش کاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثرحرارت زیاد جوش کاری ممتد می باشد .

در صورتیکه در سریاسر ستون به جوش نیازی نباشد،دست کم طول جوشها باید به این ترتیب اجرا گردد:

۱-حداکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتداز ۶۰ سانتیمتر تجاوز نکند.

۲- طول جوش های ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر بزرگترین عرض مقطع باشد و به طور یکسره انجام گیرد.

۳- طول موثر هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ سانتیمتر کمتر باشد.

۴- تماس میان بدنه دو پروفیل نباید از یک شکاف ۵/۱ میلیمتر بیشتر،اما از ۶ ملیمتر کمترباشد.

روش ساخت ستون نوع “ب”:

…………

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی نقش اعتماد

Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline
employees “The role of trust”

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۲

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۱۳۸

چکیده

علیرغم رشد روز افزون علاقه به درک رفتارهای مربوط به نام تجاری کارکنان در صنایع هوایی، تحقیق در این زمینه بر تاثیر تعهد کارکنان به نام تجاری و محدود کردن حمایت تجربی تاکید دارد. اگرچه تعهد به نام تجاری، رفتارهای تجاری کارکنان را تبیین می کند، تعهد در یک ارتباط از طریق اعتماد موثر خواهد بود. بنابراین، این تحقیق به یکپارچه سازی اعتماد به نام تجاری پرداخته و به تجزیه و تحلیل رابطه بین اعتماد به نام تجاری و تعهد به نام تجاری بر رفتارهای شهروندی نام تجاری کارکنان می پردازد. داده ها از ۵۲۳ حاضر در پرواز شرکت هواپیمایی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که اعتماد به نام تجاری، تاثیر معنی داری بر رفتارهای شهروندی نام تجاری داشته همچنین تاثیر تعهد به نام تجاری را برروی این رفتارها وساطت می کند. یگانگی این تحقیق، ادغام اعتماد به نام تجاری برای تاثیر آن بر تعهد و رفتارهای شهروندی نام تجاری کارکنان و همچنین ارائه حمایت تجری برای رابطه آنها در زمینه صنایع خطوط هوایی می باشد.

واژه های کلیدی: اعتماد به نام تجاری، تعهد به نام تجاری، رفتارهای شهروندی نام تجاری

۱٫مقدمه

بسیاری از محققین به بررسی نقش رفتارهای حمایتی کارکنان از نام تجاری جهت خدمات مربوط به نام تجاری پرداخته اند . به این علت که نام تجاری معمولا نویدبخش خدمات بوده و خدمات مربوط به نام تجاری بر درک کارکنان و نوید نام تجاری تکیه دارد. بنابراین، با افزایش اهمیت کارکنان، برندینگ داخلی بعنوان ابزاری جهت ایجاد نام تجاری شرکت به وسیله هم ترازی دیدگاه کارکنان و رفتارآنها با نوید برند ظهور یافته است.

a b s t r a c t
Despite the growing interest in understanding employees’ brand related behaviors in the airline industry,
the research in this area mainly focus on the effect of employee brand commitment and limit the
empirical support as well. Although, brand commitment explains brand behaviors of employees,
commitment in a relationship usually works through trust. Therefore, this study integrated brand trust
and analyzed the relation between brand trust and brand commitment on brand citizenship behaviors of
employees. Data were collected from 523 flight attendants of a corporate airline company. The findings
reveal that brand trust has a significant effect on brand citizenship behaviors as well as it mediates the
effect of brand commitment on these behaviors. The uniqueness of this study is the integration of brand
trust for its effect on commitment and brand citizenship behaviors of employees as well providing
empirical support for their relationship within the context of airline industry.

۱٫ Introduction
Many researchers have appreciated the important role of employees’
brand supporting behaviors for services branding (Aurand
et al., 2005; Burmann and Zeplin, 2005; Burmann et al., 2009; Gapp
and Merrilees, 2006; Papasolomou and Vrontis, 2006; Punjaisri and
Wilson, 2007). This is because brand is usually considered a
promise for services (Ambler and Styles, 1996; Berry, 2000), and
services branding relies on employees’ understanding and delivery
of the brand promise (de Chernatony and Segal-Horn, 2001).
Therefore, with the increased importance of employees, internal
branding has emerged as a mean to create a corporate brand by
aligning employees’ attitudes and behaviors with the brand
promise.