جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه
دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

بلوک دیاگرام مدیریت بحران در نیروگاه

هدف

حوادث غیرمترقبه و انواع آن

ستاد بحران

اعضاء ستاد بحران

وظایف ستاد بحران

امکانات موجود در محل دفتر ستاد بحران

ارتباط ستاد بحران با خارج از نیروگاه

بلوک دیاگرام وضعیت اضطراری در نیروگاه

وظایف مهندس شیفت

معرفی تیمها و وظایف آنها

فرم برنامه ریزی جهت کسب آمادگی و مهارت

پرسنل آتش نشانی

فرم ارزیابی کارکنان از نقطه نظر رعایت اصول

ایمنی عمومی در نیروگاه

فرم بازدید و بررسی دوره ای اماکن از نقطه

نظر رعایت اصول بهداشتی در نیروگاه

فرم تحویل گیری تجهیزات ایمنی بعد از

تعمیرات اساسی در نیروگاه

نتیجه