دانلود مبانی اصول مقدماتی الکتریسیه

اصول مقدماتی الکتریسیه (مبانی برق)
بر اساس استاندارد آموزشی مهارت های گروه برق
۱ـ مواد از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
ج مولکول – اتم ۲
ماده را تعریف کنید ؟
ج هر چیزی را که بتوان دید احساس کرد و یا کار برد ماده میگویند
هرچیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند ماده گفته میشود
۳ مواد به چند شکل دیده و طبقه بندی میشود ؟
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

دانلود مبانی اصول مقدماتی الکتریسیه

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۱۶۹

اصول مقدماتی الکتریسیه ( مبانی برق )

بر اساس استاندارد آموزشی مهارت های گروه برق

۱ـ مواد از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

ج- مولکول – اتم ۲

– ماده را تعریف کنید ؟

ج- هر چیزی را که بتوان دید احساس کرد و یا کار برد ماده میگویند .

هرچیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند ماده گفته میشود .

۳ – مواد به چند شکل دیده و طبقه بندی میشود ؟

ج- جامد –مایع – گاز

۴ – مولکول ها از نظر اتمی چند شکل دارند ؟

ج- ترکیب ( دو یا چند اتمی ) یا عنصر (تک اتمی ) ترکیب مانند , NaCl ,Al2O3 عنصر مانند : , Fe , O , Al , Cu

۵- اتم از چه اجزای تشکیل شده است ؟

ج- الکترون ، پروتون ، نوترون .

۶- بار الکترون و پروتون چیست وبه آنها چه می گویند ؟

ج- الکترون منفی پروتون مثبت و نوترون خنثی به این بارها بارهای الکترواستاتیک گفته میشود . ۷

– اثر بارهای الکترواستاتیک به یکدیگر چگونه است ؟

ج- بارهای همنام یکدیگر را دفع میکنند و بارهای غیر همنام یکدیگرراجذب میکنند .

۸ – روش های باردارکردن اجسام چند روش می باشد ؟

ج- ۱ -مالش :با استحکام مانندمالش میله شیشه به پارچه ابریشمی که دراین حالت پارچه ابریشمی ازمیله شیشه الکترون می گیرد و در نتیجه شیشه بار مثبت پیدا میکند و پارچه ابریشمی منفی می شود . اگر یک میله کا یوچوی را به یک تکه پشم مالش دهیم میله کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دسـت دادن الکترون بار کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دست دادن الکترون بار مثبت پیدا میکند .

۲-تماس : مانند باردار کردن یک میله مسی توسط یک میله کایوچوی .

۳ -القاء : با نزدیک کردن یک میله کایوچوی به یک میله آلومینیوم الکترون ها از یک طرف میله آلومینیوم به طرف دیگـر مـی روند که به آن روش القاء می گویند .

۹ – الکتریسیته ساکن چیست ؟

ج- بار الکتریکی به وجود آمده در یک جسم را الکتریسیته س اکن می گویند .

۱۰ – چند کاربرد و چند خطرالکتریسیته ساکن را بنویسید؟

ج- خطر : آتش سوزی ـ شک الکتریکی کاربرد : قبارگیر الکترواستیل ـ رنگ پاش الکترواستیل ـ دستگاههای کپی .

۱۱ – هادی ها از نظر الکترونها ی لایه والانس به چه موادی گفته میشود ؟

ج- به موادی که در لایه آ خر زیر چهار الکترون دارند (۱-۲-۳ ( مانند فلزات

۱۲- ع ایق ها از نظر لایه والانس (لایه آخر ) موادی هستند ؟

ج- موادی که در لایه آ خر بیش از چها ر الکترون دارند مانند ا غلب غیر فلزات و ترکیب هامثل پلاستیک ،چوب . اکسید آهن و …

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه
دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

بلوک دیاگرام مدیریت بحران در نیروگاه

هدف

حوادث غیرمترقبه و انواع آن

ستاد بحران

اعضاء ستاد بحران

وظایف ستاد بحران

امکانات موجود در محل دفتر ستاد بحران

ارتباط ستاد بحران با خارج از نیروگاه

بلوک دیاگرام وضعیت اضطراری در نیروگاه

وظایف مهندس شیفت

معرفی تیمها و وظایف آنها

فرم برنامه ریزی جهت کسب آمادگی و مهارت

پرسنل آتش نشانی

فرم ارزیابی کارکنان از نقطه نظر رعایت اصول

ایمنی عمومی در نیروگاه

فرم بازدید و بررسی دوره ای اماکن از نقطه

نظر رعایت اصول بهداشتی در نیروگاه

فرم تحویل گیری تجهیزات ایمنی بعد از

تعمیرات اساسی در نیروگاه

نتیجه

جزوه معرفی پرشر سوئیچها Pressure Switch

جزوه معرفی پرشر سوئیچها Pressure Switch
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸

جزوه معرفی پرشر سوئیچها Pressure Switch

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

کاربرد پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ چیست؟

ساختمان پرشر سوئیچ

اتصالات مکانیکال

اتصالات الکتریکال

پرشر سوئیچ در حالت فشارمثبت

پرشر سوئیچ در حالت فشار منفی

عملکرد کنتاکتها در دو حالت دهش و مکش سیال یا گاز

پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان

پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان
دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۵۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۷

پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

بخش اول: مروری بر مدیریت سیستم اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمان

بخش دوم: چرخه تکامل سیستم های اطلاعاتی ومروری کلی بر روشهای سنتی تحلیل و طراحی سیستم

بخش سوم: تکنیکها و روشهای مدلسازی در تحلیل و طراحی MIS

بخش چهارم: مروری بر روش تحلیل و طراحی ساخت یافتهSSADM

بخش پنجم: طراحی نرم افزار سیستم

تعریف سیستم اطلاعاتی

جایگاه یک سیستم اطلاعاتی

تعریف MIS در یک سازمان

پالایش

متراکم سازی

دلایل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

طبقه بندی اطلاعات

سازمان بعنوان یک سیستم

سازمان به عنوان یک سیستم

نقش اطلاعات در سازمان

سطوح سیستم های اطلاعاتی

سطوح تصمیم گیری سازمان

ساختار سیستمهای اطلاعاتی

سیستم مدیران ارشد (Executive Information System)

سیستمهای خبره ES (Expert Systems)

سیستم مدیران ارشد

برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

فناوری اطلاعات و ERP

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مدیریت روابط با مشتری (CRM)

مدیریت زنجیره تامین (SCM)

سیستم پشتیبان تصمیم گیری(Decision Support Systems)

ویژگی های نظام های خبره

مدل DSS

مثال: سیستم پشتیبان تصمیم سفرهای دریایی

سیستم اطلاعات مدیریت
(Management Information System)

سیستم اطلاعاتی مدیریت

مقایسه سیستم MIS و DSS

سیستم گزارشات مدیریت (Management Report System)

(Knowledge Work System)

سیستم اتوماسیون اداری (Office Automation System)

سیستم پردازش عملیات

(Transaction Processing System)

سیستمهای پردازش تراکنش (TPS)

عملیات‌های مورد نیاز در انواع پردازش:

سیستم تحلیل اطلاعات (Analysis System Information)

سیستم مدیریت و ارتباط پایگاه داده
پایگاه داده ها:

اجزا سیستم مدیریت پایگاه داده ها

مزایای DBMS

رابطه بین سیستمهای اطلاعاتی

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما
دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۶۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۹

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

انواع پروژه های شش سیگما

DMAIC انتخاب پروژه

DMAI²C معیار انتخاب پروژه

شناسایی افراد کلیدی

سطوح سازمانی درگیر در پروژه ها

DEFINE

مروری بر مرحله تعریف مساله

اهمیت منشور پروژه

اجزای منشور پروژه

این کار چطور انجام میشود؟

پیش بینی سود حاصل از پروژه

صدای مشتری چیست؟

سیستم های اساسی صدای مشتری

تبدیلVOC به CTQs

مثال:درخت CTQ

مثال:درخت CTQ

فاز تعریف مساله

استفاده از داده های گذشته

این اعداد برای شما چه معنی دارند؟

نمایش اعداد بصورت هیستوگرام

نرخ سیگما ((Z

فاز اندازه گیری

شناخت فرایند

میزان پیچیدگی مورد نیاز

فرایند کپی کردن

تعیین مراحل با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده

فلوچارتی که قسمتهای تولید کننده ضایعات را مشخص کرده است

فاز تحلیل

درگیرکردن افراد در بهبود

ایجاد طرح اولیه برای حل مسأله

ماتریس اولویت

تعیین معیارهای مشترک

بررسی معیارها

چگونه معیارها را مورد بررسی قرار دهیم

تهیه ماتریس اولویت بندی راه حل

ثبت امتیازهای هر گزینش

خلاصه کردن نتایج نهایی

تجزیه و تحلیل هزینه

کاهش یا حذف ریسک

چه موقع پایلوت لازم است؟

گام های برنامه ریزی یک پایلوت

ویژگیهای گانت چارت

بهبود

استانداردسازی

پوکا- یوکه (خطاناپذیر سازی)

آموزش

روش های نمایش داده های بهبود یافته

مطالعه موردی: غلط های ویرایشی

مطالعه موردی: غلط های ویرایشی

محاسبه سطح سیگمای جدید

چرخه بازگشت به مراحل قبل

جلوگیری از ادامه غیر ضروری پروژه

خلاصه کردن آموخته ها

خلاصه کردن برنامه های آینده وپیشنهادات

ارزیابی نهایی پروژه

به رسمیت شناختن و جشن گرفتن

مرحله کنترل

پاورپوینت بازارسرمایه بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۱۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸۰

پاورپوینت بازارسرمایه بورس اوراق بهادار

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

ساختار سازمانی

عرضه و تقاضا (مبنای انجام معاملات بورس)

شرکت‌های سهامی و سهام

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس
مزایا و مخاطرات سرمایه گذاری در بورس

طبقه بندی جدید شرکت های بورسی

نوسان :خصلت اصلی بازار بورس

بازار اولیه و ثانویه

سهم ممتاز

پذیره نویسی و تعهد پذیره‌نویسی

کد سهامداری

کارگزاران

کارمزد معاملات

نماد شرکت

سهام شناور آزاد

صف خرید و فروش ؟؟؟ شکل توضیحی

شرکتهای سرمایه گذاری (واسطه های مالی)

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهم جایزه)

افزایش سرمایه از محل صرف سهام :

دیدگاههای سرمایه گذاری در بورس

دلایل توقف نماد

مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی فوق العاده

دامنه نوسان روزانه

حجم مبنا

برای درک بهتر مثالی از حجم مبنا می زنیم:

ادامه مثال حجم مبنا

حجم مبنا

انواع درخواست خرید

گره معاملاتی

بازار گردان

سبد گردان

شرکت تامین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک (Mutual FUND)

کلیات

خصوصیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
صندوق بازنشستگی

بازارهای خارج از بورس (OTC)

نحوه خرید و فروش سهام

فرآیند خرید و فروش:

اصول پنجگانه تشکیل پرتفوی (سبد سهام)

اصول پنجگانه خرید و فروش در بازار سهام

تیپ شناسی سهام

اشتباهات سهامداران

فصل پنجم
نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار

۱- قابلیت نقدینگی

۲- تعداد سهام در دست مردم

۳- ترکیب سهامداران

۴- سودآوری

۵- ثبات نسبی سودآوری

۶- نسبت سود تقسیمی هر سهم(DPS)

۷-ارزش وی‍‍ژه هر سهم

۸- بافت مالی شرکت

۹- مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام

۱۰- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی

۱۱- عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات

۱۲- نوع شرکت و صنعت مربوطه

۱۳- اقتصاد کلان و عوامل سیاسی-اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی و اشتغال

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی و اشتغال
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۲

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی و اشتغال

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

اشتغال

اشتغال یکی از عمده ترین مسائل کنونی کشورهای در حال توسعه است، اهمیت این موضوع از آنجاست که خانوارها از یک طرف با کسب درآمد حاصل از کار می توانند مایحتاج زندگی خود را تامین نمایند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهای اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت است و از سوی دیگر اشتغال موجب افزایش تولید می گردد و در سطح کلان ضمن افزایش درآمدهای دولت هزینه های ارزش کشور را نیز تأمین می نماید. بیکاری فعلی نسل جوان حاصل سیاست های جمعیتی غلط گذشته و بی اعتنایی سیاستهای توسعه اقتصادی دهه اخیر به مسئله ی اشتغال است. استقرار و بقاء جامعه ی مدنی بدون وجود اشتغال مولد و سود آور برای اعضاء آن غیر ممکن است)طاهری،۱۳۹۱) .

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها از جمله اشتغال، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست (احمدپور داریانی، ۱۳۷۹). اقتصاد ما اقتصادی سه بخشی است: دولتی، تعاونی و خصوصی. تصور اکثر جوانان این است که دولت باید برای آن ها ایجاد کسب و کار نماید؛ و چشم آنها کمتر متوجه ی سایر بخش های اقتصادی کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی است (همان منبع).

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات الکترونیک
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۵

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تعاریف کیفیت خدمات الکترونیکی

در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات بخاطر تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و سودآوری، توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات معمولاً به عنوان یک معیار در ارزیابی اینکه سطح خدمات ارائه شده چقدر با انتظارات مشتریان هماهنگ است در نظر گرفته می شود (میلر و همکاران، ۲۰۰۸).

در چند سال گذشته تحقیقات زیتهامل و همکارانش نشانگر استمرار زیادی در تحقیقات دانشگاهی در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی پدید آورده است و در زمینه جستجوی ابعاد تجربه خدمات الکترونیکی و ارزیابی تجربه مشتریان، مفید و مثمر ثمر بوده است (بیگلی و همکاران، ۲۰۰۸).

اهمیت ارزیابی و نظارت بر کیفیت خدمات الکترونیکی توسط مدیران و دانشگاهیان شناخته شده است (سث و همکاران، ۲۰۰۹).

کیفیت خدمات کلید تعیین کننده در مجزا نمودن ارائه خدمات و ایجاد مزیت رقابتی است (ساهوت و همکاران، ۲۰۰۹).

کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان یک مفهوم می تواند در معنای کیفیت خدمات جستجو گردد. ادراکات مشتریان از خدماتی که دریافت می کنند و همچنین استنباط آنها از خدمات، اگر مسئله در دریافت خدمات رخ بدهد (کرونین، ۲۰۱۰).

در تحقیقات مختلف تلاش شده تا مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی با در نظر گرفتن ابعاد آن هم چنین ارائه طرح هایی برای اندازه گیری آن مشخص شود. تحقیقات در خصوص سهولت استفاده از تکنولوژی هایی که مصرف کنندگان با آن مواجهه هستند (سانتوز و همکاران، ۲۰۰۶) و تعاملاتی که مشتریان با تکنولوژی های پیشرفته دارند (ساهوت و هکاران، ۲۰۰۳) تفاوت نگرش مشتریان را هنگام استفاده از خدماتی که از عامل تکنولوژی قوی برخوردار هستند را بیان می کند، استدلال می کند که خدمات الکترونیکی نیازمند تأکید بسیاری بر یکپارچگی و همبستگی نسبت به محیط های برون خطی[۱] است. این موضوع مورد بحث قرار گرفت که چارچوب کمیت خدمات که توسط پاراسورمان در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است امروزه، نتواند همان سطح اعتبار و روایی را داشته باشد. نکته دیگر این که نیاز به توسعه مدلی قابل پیش بینی و قوی برای توصیف و اندازه گیری کیفیت خدمات از تفاوت تجربیات مشتریان می باشد.


[۱] – off line

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۸

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

کیفیت خدمات

در این تحقیق کیفیت خدمات عبارت است از شکاف و تفاوت بین ادراک و انتظار معلمان با مؤلفه های مقیاسی کیفیت خدمات یا الگویی سروکوآل از خدمات مجتمع های آموزشی که از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود و به صورت E – p =Q برای هر یک از ابعاد و مجموع آنها خواهد بود و در آن Q بیانگر کیفیت خدمات و p نشانگر ادراک دانشجویان و E نشان دهنده انتظارات دانشجویان از چگونگی خدمات مراکز آموزشی، ابعاد الگوی سروکوآل شامل جلوه ظاهری و عوامل ملموس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی و مسؤلیت پذیری، اطمینان خاطر و تضمین، همدلی و دلسوزی می باشد.

کیفیت خدمات در سازمان ها، بر بهبود خدمات و رضایت مشتری متمرکز است. کیفیت یک پدیده یک بعدی نیست بلکه دارای ابعاد متعددی است. بنابراین برای رسیدن به کیفیت، لازم است جنبه های مهم و عوامل تعیین کننده کیفیت شناسایی شود. بدین جهت از طرف صاحب نظران مدیریت کیفیت، الگوهای مختلفی طراحی شده است که هر کدام ویژگی هایی داشته و زمینه ای کاربردی مختلفی می توانند داشته باشند. (عسگریان، ۱۳۷۸). بر طبق نظریه پاراسورامان و همکاران، ابعاد کیفیت از تعریف کیفیت خدمات بر طبق نظر مشتری آغاز شده و در یازده گام با ارزیابی صحیح سروکوآل به پایان می رسد (نمودار شماره ۳-۲) در هر گام نظرات و انتقادات مشتریان مورد ارزیابی قرار داده و موارد ضروری حفظ و موارد غیر ضروری حذف می شود. در نهایت الگویی استخراج می شود که بتواند برآورده کننده رضایت مشتریان باشد این مسیر سیر تکاملی ابعاد کیفیت خدمات بوده و این روند مدام در چرخه است تا سازمان در هر زمانی نسبت به تقاضای مشتریان مسیر کیفیت خدمات خود را اصلاح نماید.

مبانی نظری و پیشینه فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه فلسفه اخلاقی کارکنان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۸

مبانی نظری و پیشینه فلسفه اخلاقی کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مفهوم فلسفه اخلاقی

اتیکس[۱] به معنی اخلاق از واژه یونانی اتوس ، به معنی ویژگی شخصیتی یا آداب و رسوم می باشد (سهرابی و خانلری ، ۱۳۸۸) . اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است یعنی درست چیست و نادرست کدام است (دفت ، ۱۳۷۴) .

فلسفه اخلاق ، رشته ای علمی ، فلسفی و نوپاست که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده است . برخی آن را چنین تعریف کرده اند : فلسفه اخلاق ، علمی است که به تبیین اصول ، مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی را مورد پردازش قرار می دهد . برخی در تعریف آن گفته اند : فلسفه اخلاق ، شناخت برترین[۲] است ؛ این که خوبی چیست ، بدی کدام است ، دادگری چیست و ستمگری کدام است ؟ به تعبیر دیگر ، فلسفه اخلاق ، علمی است که در آن از چیستی خوبی و بدی و از وظایف و تکالیف اخلاقی و این که این تکالیف برای چه مقصودی باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظائف و تکالیف چیست ، بحث می کند . بنابراین ، فلسفه اخلاق ، علمی است که از مبادی تصدیقی علم اخلاق به منظور تشخیص معیارهای خوبی و بدی و به دست آوردن ملاک ارزشی رفتار انسان ها بحث می کند ؛ به این معنا که انسان تکالیف و رفتارهای اخلاقی را برای چه هدف و غایتی باید انجام بدهد یا آن را ترک کند ، و هدف و مقصد این رفتارها چیست ؟ هدف فلسفه اخلاق ، شناخت ملاک های خوبی و بدی افعال است تا انسان ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از آن دارند بسنجند (زکی ، ۱۳۸۴) .

۲-۲-۳) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق ، از مباحث نسبتاً نو بنیاد در مباحث اخلاقی است که در نیم قرن اخیر به عنوان رشته مستقل توجه دانشمندان علم اخلاق را به خود جلب کرده است . بسیاری بر این باورند که نخستین جوانه آن در سال ۱۹۰۳ میلادی با انتشار کتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد مور[۳] زده شد . هیچ تردیدی وجود ندارد که این گونه مباحث در لابلای کتابهای فلسفی و اخلاقی وجود داشته و از مهم ترین دغدغه های متفکران در عرصه اخلاق بوده است تا جایی که پیشینه تاریخی این گونه مباحث از زمان سقراط (حدود ۳۹۹ ـ ۴۷۰ ق . م .) در باب فرار از زندان و مجازات و زیر پا گذاشتن قانون گرفته ، تا «لاک»[۴] (۱۶۳۲ ـ ۱۷۰۴) در باب تساهل دینی ، هیوم[۵] (۱۷۱۱ ـ ۱۷۷۶) در باب خودکشی ، جرمی بنتام[۶] (۱۷۴۸ ـ ۱۸۳۲) در باب اعلامیه حقوق بشر فرانسه ، میل [۷] (۱۸۰۶ ـ ۱۸۷۳) در باب تساوی جنسی ، نیچه [۸] (۱۸۴۴ ـ ۱۹۰۰) در باب مجازات ، جان دیویی [۹] (۱۸۵۹ ـ ۱۹۵۲) در باب دمکراسی در امریکا ، و سارتر[۱۰] (۱۹۰۵ ـ ۱۹۸۰) در باب نسل کشی در ویتنام قابل ردیابی است (همان منبع) .


[۱] Ethics

[۲] Math ethics

[۳] George Edward Moore

[۴] Locke

[۵] Hume

[۶] Bentham

[۷] Mill

[۸] Nietzsche

[۹] Dewey

[۱۰] Sartre