مقاله درباره مکانیک خاک

دانلود مقاله درباره مکانیک خاک
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

مقاله درباره مکانیک خاک

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره مکانیک خاک*


مکانیک خاک :

علمی که به نام مکانیک خاک مشهور است هدف تعیین واقعی تر مقادیر ظرفیتهای ایمن تاب فشاری خاکها را در حالات خاص دنبال می کند و اگر از این علم به طور منطقی و عقلانی استفاده شود می توان مقاومتهای خاک را دقیقتر از آنچه که از جداول استخراج می گردد و یا با فرو کردن پاشنه کفش در ته گودال پی حاصل
می گردد برآورد نمود. اما نباید تصور کرد که مکانیک خاک یک علم دقیق است و در جوابهایش جای هیچگونه تردیدی نیست. مکانیک خاک هرگز نمی تواند ظرفیت دقیق تاب فشاری یک خاک واقعی را به دست دهد زیرا که خواص فیزیکی تمام خاکهای واقعی در محل ساختمان نقطه به نقطه چه در سطح و چه در عمق تغییر می کند مکانیک خاک فقط می تواند بگوید که مقاومت حجم کوچکی از خاک که به عنوان نمونه از عمق معینی و از گمانه معینی برداشت شده است چقدر است مقاومت خاکهای سایر قسمتهایی که فقط چند متر دورتر نه ممکن است از مقاومت نمونه هابیشتر و یا کمتر باشد به عبارت دیگر در مورد خاک نمی توان گفت که مشت نمونه خروار است.

در نتیجه شیفتگی و پر بها دادن به مکانیک خاک بی فایده است تعیین مقدار متوسط نتایج آزمایش نیز عملاً بی فایده است زیرا که این عمل عیناً مشابه اینست که نتایج ضعیف تر (نقطه ضعف خاک) صرفنظر گردد. در کاربرد نتایج آزمایشات باید هوشیارانه از قضاوت خودمان استفاده نمائیم زیرا که خاکها در وضعیت طبیعی خود چنان متغییرند و این تغییرات چنان دامنه وسیعی دارد که فی الواقع یک جواب واقعی برای ظرفیت مجاز تاب فشاری موجود نمی باشد و اگر در هر مطالعه خاکی وانمود شود که مسئله ساده است و عاری از هر گونه سردرگمی می باشد بی شک نتایج حاصله به علت بی توجهی به علم بی ارزش خواهد بود و در واقع مکانیک خاک چه می گوید و چگونه باید از زمین نمونه برداری نمود و چگونه این نمونه ها را در آزمایشگاه آزمایش کرد و نتایج حاصله از آزمایشات چه معنی و مفهومی دارند سپس تعداد مثال طراحی پی ها را بررسی و مختصری از آزمایش و نوع پی ها و ظرفیت مجاز تاب فشاری و غیره که تمام این در ارتباط با خاک بوده.

ظرفیتهای ایمن تاب فشاری برای خاکهای غیر چسبنده

نوع خاک

ظرفیت ایمن تاب فشاری KN/m2

خشک

مخاط در آب (غرتاب)

سنگریزه متراکم و سنگریزه ماسه ای (شن) متراکم

۶۰۰ و بیشتر

۳۰۰ و بیشتر

شن با تراکم متوسط ماسه ای با تراکم متوسط

۶۰۰ ـ ۲۰۰

۳۰۰ ـ ۱۰۰

شن سست و شل ماسه ای سست و شل

کمتر از ۲۰۰

کمتر از ۱۰۰

ماسه متراکم

۳۰۰ و بیشتر

۱۵۰ و بیشتر

ماسه با تراکم متوسط

۳۰۰ ـ ۱۰۰

۱۵۰ ـ ۵۰

ماسه سست و شل

کمتر از ۱۰۰

کمتر از ۵۰

بررسی مختصر محلی :

به فرض این که می خواهیم برای ساختمانی در محلی پی طراحی کنیم و می دانیم که خاک از نظر مشخصات یکنواخت می باشد و تا عمق قابل ملاحظه ای بدون تغییر امتداد یافته است اگر قبلاً تجربه ای با این نوع خاک داشته باشیم ممکن است قادر باشیم از خیس آن و ظاهرش قضاوت کنیم که چند کیلو نیوتن بر متر مربع بار را به طور ایمن تحمل خواهد کرد به عنوان مثال می توان انتهای مدادی را در یک خاک رس نرم که تاب فشاری آن ۱۰۰Rn/m2 و (۱/۰۲kg/cm2) می باشد به راحتی فرو برده و برای فرو بردن همان مداد در خاکی با ظرفیت ۲ ۰۰kn/m2 فشار قابل ملاحظه ای لازم است و برای فرو بردن مداد در خاکی با مقاومت ۴ ۰۰kn/m2 دچار اشکال زیاد می شود.

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا WTC

دانلود مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا WTC

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا*

۱ـ مقدمه :

حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا WTC ) ) درنیویورک که درتاریـخ ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۰۱ رخ داد ، سبب شدکه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در آمریکا و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان WTC و پنتاگون کردند که این کار با جمع آوری و بررسی داده ها صورت گرفت . طبق نتایج بررســی می توان ثابت کرد ، پیشنهادی برای اصلاح و تغییـرات ساختمانی ارائه شد که نیاز به زمان زیاد برای تخلیـه دارد یا احتمال فروریختـن ( متلاشی شدن ) درحمـلات مشابه در آینـده دارد . طی وقایع انفجـار اخیـر در داخل و اطراف ساختمان ها ، سؤالی مطرح شدکه چطورباید طراحی شود که مقاومت ساختمـان در برابر انفجاری که ممکن است مجدداً رخ دهد ، زیـاد شود . به عبارت دیگر ، تعداد ساختمانهای زیادی هستند که طراحی شده اند ، تا نه تنها در برابر نیروهای دینامیک ناشی شده از وقایع طبیعی از قبیل طوفان ، زلزله مقاومت می کنند بلکه باید دربرابر وقایع غیر مترقبه و مخرب از قبیل انفجـار پایدار باشد . مهمترین شکل مقاومت ساختمانها در برابر انفجار این است که قابلیت تحلیل و از بین بردن ضربات شدید و انرژی انفجار را داشته باشد ، بدون اینکه سبب ویرانی ساختمانها به کلی شود. شماری مطالب مربوط به این منتشر شد ، مدارکی درآمریکای شمالی که مهندسان بتوانند اطلاعات لازم درباره طـراحی ساختمان های شهر برای اینکه مقاومت فیزیـکی را در برابر ضـربات و صدمات بالقوه و انفجـار بالا ببرد ، موجود نبود . بنابراین طـراحان ساختمـان و آرشیتکت ها به رهنمودهایی نیاز دارند که درباره چگونگی طراحـی ساختمان های بلند که مقاوم باشد در برابر حمـلات گوناگون دشمن و میزان صدمـه و جراحات ساکنین این ساختمان ها را کاهش دهد . این متن مروری کلــی مربوط به وقایع انفجارکه درساختمانها رخ داده است میپردازد که خرابی برجهای WTC ذکر خواهـد شد . دو نظریه موجود است یکی ازدیدگاه معماری ساختمان و دیگری از دیدگاه مهندسی ساختمان برای ساختمان های بلنـدی است که می خواهد میزان امنیت بشــر و افرادی که درآنجا هستند را بالاببرد . دیدگاه آرشیتکتی شامل طرح ریزی وطرح بندی وعملکردساختمان است .دیدگاه مهندسی ساختمـان به بررسی محـاسبـات وطـراحی بخش های ساختمـان که مربوط به ایجاد امنیت اسـتمی باشد . استراتژیهای ارزیابی ساختمان و افزایش امکانات در ساختمان های بلند که در برابر وقایع انفجارمناسب نبود که در بعد به آن خواهیم پرداخت . متن شامل نظریات مهم برای طراحی مؤثر و کارآمد سیستمهای ساختمانی است تا میزان امنیت بشر بالا رود .

۲ـ مروری بر مطبوعات :

مطالب بسیاری مربوط به این واقعه منتشر شد ، مدارک زیادی در کانادا موجود نبود تا مهندسـان بتوانند اطلاعات لازم را برای طراحی ساختمانهای شهری ارائه دهند تا میزان مقاومت فیزیکــی در برابر این حملات بالقوه و انفجار زیاد شود و میزان امنیت مطابق با این بیشتر . استانداردهای عمده ثابت در آمریکا وجود داشت که برای ساختمـان سفارت خانه های خارجی و ساختمان های ارتـش ایالت متحـده بود . مقررات موجود در ایالت متحــده مربوط به طراحـی امکانات در برابر حـملات هسته ای ( اتمی ) دشمن (ASCE ) 42 ، سال ۱۹۸۵ و همچـنین طراحـی مقاومت در برابر انفجـار پتروشیمی ( ASCE رهنمودهایی برابر مقاومت ساختمان در برابر انفجار در پتروشیمی ، سال ۱۹۹۷ بود ) ، است . درس های زیادی از این وقایـع بمب گذاری اخیر گرفتـه شد که برای روشن ساختن وقایع حملات صورت گرفته و حملات بعدی بسیار با ارزش است ، که برای بررسی این رویدادها به کار برده شده است . چندین نویسنده به بررسی و رسیدگی درباره ساختمان هایی که تحت واقعـه انفجـار قرار گرفته بود پرداختند . هرچند ، برخی از نویسندگان به ساختمان های محکم و فولادی اشاره کردند . آزمایشگاه مهندسی کشتیرانی در کالیفرنیا در سال ۱۹۸۷ تلاشهای بسیاری را برای توسعه « مدل ارزیابی آسیب در اثر انفجـار » پرداختند . بخش مهندسـی ارتش ایالت متحــده و مرکزش برای ارائه دیدگاه فنی در امنیت فیزیکی اشاره کردکه کار با توسعه « بررسی مقررات » و ارائه مدارک و اسناد در باره این « رویه ارزیابی آسیب » صورت می گیرد . موریس ات ال در سال ۱۹۹۱ بررسیهای مربوط به آن و ارزیابی هزینه برای ارتش ایالت متحده پرداخت تا امکاناتی را در ساختمان ها در برابر انفجارات خارجی ایجاد کند . مذاکرات پارلمانی درباره برقراری امنیت بیشتر صورت گرفت که نیاز به تقویت بیشتر قابلیت زیستی دارد . انهــدام WTC سبب شد که به ساخـت ساختمانهای بلند پایان بخشند . مهمتر اینکه سؤالی در باره چگونگی برخی ساختمان های ساخته شده مطرح شد . ساختمان های بلند و کوتاه به سیستم های جدیدی نیاز دارند تا از آنهـا در برابر حملات دشمن حمایت کنند .

مقاله درباره چگونه یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم

دانلود مقاله درباره چگونه یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵

مقاله درباره چگونه یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره چگونه یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم*


اگر قصد ساختن یک سرپناه براى خود دارید کافى است مطابق نقشه رعایت ضوابط فنى و استفاده از مصالح مرغوب، آغاز کنید.

این گزارش، این آگاهى را به شما مى دهد که سریع تر اقدام به جلوگیرى از اشتباهات و خطا هاى فنى مجرى ساختمان کنید و با مطلع کردن مهندس ناظر خود، از بروز دوباره کارى (که بار مالى زیادى به شما تحمیل مى کند) و همچنین پوشاندن خطا هاى غیرقابل جبران که مى تواند در آینده صدمات جبران ناپذیرى به ساختمان شما وارد آورد، جلوگیرى کنید.

براى شروع با انواع اسکلت هاى ساختمان آشنا مى شوید، و در ادامه با جزییات فنى و اجرایى آشنا خواهید شد.

– ساختمان هاى فلزى: در ساخت این نوع ساختمان ها از پروفیل هاى فولادى در ستون و تیر هاى آن استفاده شده است. اجراى سریع، کوچک بودن ابعاد ستون ها (نسبت به حالت بتونى) مقاومت بالاى فولاد در برابر کشش و فشار از جمله مزیت هاى این نوع ساختمان ها به شمار مى رود، در مقابل زنگ زدگى، خوردگى و ضعف در برابر آتش سوزى از جمله معایب آن به شمار مى رود.

– نصب و اتصال اجزاى تیر، ستون و پل هاى این ساختمان ها به دو طریق جوشکارى و یا پیچ و مهره انجام مى پذیرد. در ایران، اکثر ساختمان هاى مسکونى با اسکلت فلزى به روش جوشکارى نصب مى شود.
– ساختمان هاى بتونى: ساختمان هایى که اسکلت اصلى آنها از بتون آرمه است را ساختمان بتونى مى نامند. زلزله هاى اخیر نشان داده که ساختمان هاى بتونى در صورت اجراى صحیح، مقاومت خوبى از خود به نمایش مى گذارد. همچنین مقاومت در برابر آتش سوزى، اجراى سازه هاى خاص، اجراى معمارى در خور توجه و عملکرد بهتر دیوار هاى آجرى با اسکلت بتونى از مزیت هاى این نوع ساختمان ها به شمار مى آید.

– ساختمان هاى آجرى: مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران، ساختمان هاى با مصالح بنایى حداکثر باید داراى دو طبقه (بدون احتساب زیرزمین) باشند.

ساختمان هاى خشتى: استفاده از خشت در ساختمان هاى روستایى و شهر هاى کوچک به دلیل شرایط اقلیمى انجام مى پذیرد. در مناطق کویرى که روز هاى گرم و شب هاى سرد دارد، بهترین روش سرمایشى و گرمایشى خانه ها استفاده از دیوار هاى قطور خشتى است. اما این نوع دیوار ها در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و به صورت آوارى مهیب، جان زیادى را مى گیرد. متاسفانه هنوز آئین نامه اى در کشور براى این نوع ساختمان ها تدوین نشده است. به غیر از موارد فوق، ساختمان هاى پیش ساخته، ساختمان هاى چوبى و ساختمان هاى سنگى نیز بر حسب مناطق خاص خود ساخته مى شوند.

مجموعه کامل گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک – رشته مهندسی عمران-یازده گزارشکار

مجموعه کامل و کم نظیر گزارشکار آزمایشگاه مکانیک خاک رشته مهندسی عمران به صورت تایپی رنگی همراه با تصاویر و توضیحات کامل به صورت مرحله به مرحلهجهت استفاده دانشجویان مهندسین و مدرسین گروه مهندسی عمران
دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۰۱۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴۴

مجموعه کامل گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشکار

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۰۲

مجموعه کامل و کم نظیر گزارشکار آزمایشگاه مکانیک خاک رشته مهندسی عمران- به صورت تایپی – رنگی همراه با تصاویر و توضیحات کامل مرحله به مرحله جهت استفاده دانشجویان – مهندسین و مدرسین گروه مهندسی عمران.

این مجموعه دارای یازده گزارشکار می باشد که شامل موارد زیر است:

۱٫آزمایش دانه بندی سنگدانه(شن و ماسه) با الک

۲٫آزمایش هم ارز ماسه یا معادل ماسه (SE)

۳٫آزمایش برش مستقیم

۴٫ آزمایش تعیین حدود اتربرگ

۵٫آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک چسبنده

۶٫آزمایش نفوذ پذیری به روش بارآبی ثابت

۷٫آزمایش هیدرومتری

۸٫آزمایش وزن مخصوص خشک خاک در محل(A)

۹٫آزمایش تعیین GS

۱۰٫آزمایش تعیین درصد رطوبت سنگدانه

۱۱٫آزمایش تعیین وزن مخصوص خشک خاک در محل(B)

مجموعه کامل گزارش کار آزمایشگاه بتن – رشته مهندسی عمران-یازده گزارشکار

مجموع کامل و کم نظیر گزارش کار آزمایشگاه بتن رشته مهندسی عمران مجموعه شامل یازده گزارشکار به صورت کاملا تایپی تصویری مرحله به مرحله رنگی با توضیحات کامل می باشدجهت استفاده دانشجویان مهندسین و مدرسین گروه مهندسی عمران
دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۶۵۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۱

مجموعه کامل گزارش کار آزمایشگاه بتن - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشکار

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۰۲

مجموعه کامل و کم نظیر گزارش کار آزمایشگاه بتن رشته مهندسی عمران- مجموعه شامل یازده گزارشکار به صورت کاملا تایپی- تصویری و مرحله به مرحله رنگی با توضیحات کامل می باشد.جهت استفاده دانشجویان – مهندسین و مدرسین گروه مهندسی عمران

گزارش کارها شامل موارد زیر است:

۱٫آزمایش دانه بندی سنگدانه (شن و ماسه ) با الک

۲٫آزمایش تعیین درصد رطوبت سنگدانه

۳٫آزمایش تعیین جرم حجمی سیمان هیدرولیکی و ماسه

۴٫آزمایش تعیین درصد رطوبت اشباع مصالح

۵٫ آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و ثانویه (نهایی ) ملات سیمان

۶٫آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی

۷٫ آزمایش تعیین مقاومت سائیدگی مصالح درشت دانه بوسیله ضربه و سایش در دستگاه لوس آنجلس

۸٫آزمایش تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان

۹٫ آزمایش تعیین وزن مخصوص توده ای شن

۱۰٫ آزمایش هم ارز ماسه یا معادل ماسه

۱۱٫ آزمایش طرح اختلاط بتن

مقاله درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله

دانلود مقاله درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله و خشارت های ناشی از زلزله
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲

مقاله درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله*

بنام خدا

چکیده:

این متن به بررسی مقاومت سدهای مخزنی بزرگ هنگام وقوع زلزله می پردازد . گر چه سدهای مخزنی بسیار قدیمی هستند ولی خسارتهای وارده مربوط به سالهای اخیر می باشد ما به بررسی رفتار سدهایی با ارتفاع ۱۵ متر هنگام وقوع زلزله می پردازیم ، حقیقت این است که سدهایی که طبق طرح تکنولوژی جدید ساخته شده اند تنها خسارت بسیا رکمی د رژاپن دیده اند واین نشانگر این است که در برابر زلزله مقاومند روشهای جدید ابداعی برای بررسی مقاومت در برابر زلزله بسیار سودمند می باشند ( مهندسی خاک )

۱- معرفی :

حدود صدهزار سدمخزنی در ژاپن وجود دارد . اکثر آنها طی زلزله های اخیر آسب دیده اند این متن رفتار سدهایی را که حداقل ۱۵ متر ارتفاع دارند توضیح می دهد سدهایی که در سال ۱۸۷۲ و ۴۳۸ سد مخزنی که قبل از ۱۸۶۸ ساخته شده اند ( در دوران ادو )

سد سانوکی که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد یکی از سدهایی است که با تکنولوژی جدید ساخته شده اند در ژاپن روشهای استاندارد طراحی سدهای از سال ۱۹۵۳ شروع شد . سدهای مخزنی که حداقل ۱۵ متر ارتفاع دارند از سال ۱۹۵۳ به بعد ساخته شدند و بعنوان سدهایی اطلاق می شوند که دارای خصوصیات جدید تکنولوژی می باشند و آنهایی که قبل از سال ۱۹۵۳ ساخته شده اند و احتمالا سدهای خاکی نامیده می شوند هر چند بعد از سال ۱۹۵۳ ودهه ۷۰ نیز سدهایی ساخته شده اند که بالای ۱۵ متر ارتفاع دارند همچنین به این سدها نیز در این متن سد خاکی گفته می شود .

۲- رفتار سدهای مخزنی بزرگ در برابر زلزله

صدمات وارده به سدهایی که قبل از سال ۱۹۵۳ ساخته حداقل ۱۵متر ارتفاع دارند در جدول شماره ۱ نشان داده شده است که جدول شماره ۲خسارات وارده به سدهای مدرنی که بعد از سال ۱۹۵۳ ساخته شده اند نشان می دهد این اطلاعات در موردزلزله هایی است که در نزدیکی این سدها اتفاق افتاده است جداول نشان می دهند سدهایی که به شدت مورد آسیب قرار گرفته اند اکثر از سدهای قدیمی بوده اند هر چند بعضی از سدهای جدید نیز از این قاعده مستثنی نیستند .

زلزله اکیتاکن نانتیبو ( ۱۹۷۰ و شدت ۶۵) خساراتی به سد آی نونو که در سال ۱۹۶۱ ساخته شده و ۴۱ متر ارتفاع داشت وارد کرد لرزه نگاری که در نزدیکی سد برای بررسی امواج زلزله کار گذاشته شده بود نتوانست امواج واقعی زلزله را ثبت کند در واقع امواجی کوتاهتر از شدت واقعی زلزله را ثبت کرد )

از اطلاعات بدست آمده در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز زلزله مشخص شد ، حداکثر شدت امواجی که به دستگاه رسیده حدود ۱۵۰ گال بوده است زلزله باعث شد ترکهای بلندی به ضخامت ۵تا ۲۵ سانتیمتر وارتفاع ۴۰ متر در بدنه سد بوجود آید . امواج زلزله نیهون کای چوبو که درسد نامیوکا در ۱۴۶ کیلومتری از مرکز زلزله ثبت شده بود نشان داد که حداکثر شدت زلزله ۹۴ گال وعکس العمل شتاب در کناره سد ۲۲۳ کال بوده وهمچنین آسیب دیدگی جزئی بوده است .

مقاله درباره چالش های مسکن و تراکم ساختمانی

دانلود مقاله درباره چالش های مسکن و تراکم ساختمانی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۳

مقاله درباره چالش های مسکن و تراکم ساختمانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره چالش های مسکن و تراکم ساختمانی*

مقدمه :

امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای ۸۰-۸۱ برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضه مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای ۶۰-۱۳۵۹و ۷۵-۱۳۷۴ و ۸۰ – ۱۳۷۸ و رکود در سالهای ۶۹-۱۳۶۷ و ۷۷-۱۳۷۶ پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای ۸۰-۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای ۸۰-۱۳۷۸ بخش مسکن از رشدی ۱۵ درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد ۲ تا ۳ درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

در ادامه مقاله انتقاد از نبود حمایت از انبوه سازی و صاحبان املاک و کم اهمیت بودن تراکم و جمعبندی و پیشنهادات مطرح شده است.

مقاله بتن سبک و عایق بتا استایرین از خانم میترا پورمهر به معرفی نوعی بتن سبک به نام بتااستایرین پرداخته است:

بهره گیری از بتن سبک دارای مزایای فنی و اقتصادی زیاد و هم دارای محدودیتهای مهمی مثل پایین بودن مقاومت های برشی و کششی و …، عدم درگیری مناسب مفتول‌ها و مانند آن در بتن،جمع شدگی زیاد و…می باشد.بطور کلی بتااستایرین گونه‌ای خاص از بتن های EPS‌محسوب می شود.

در بتن نوع EPS ، گرانولها یا خرده های دامنه بندی شده و بسیار سبک پلی استایرین (به نام یونولیت)در ملات بتن با روشهایی خاص در حالت نوعی اموسیون و شناور نگه داشته شده اند – به این ترتیب می توان به بتن های سبک و عایق (با وزن حجمی خشک برابر یا کمتر از ۸۰۰)دست یافت.این گروه از بتن ها در جهان شناخته شده اند و به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی موارد مصرف متعددی دارند. در منابع معتبر و بین المللی مانند ACI523‌نیز بتن های سبک حاوی پلی استارین معرفی شده‌اند.

بتن بتااستایرین با توجه به برخی شیوه های ابداعی،در داخل کشور بدون وابستگی به خارج قابل ساخت می باشد.بهره گیری از سیستم های مرکب از بتن سبک و عایق بتااستایرین و سازه های متناسب با آن مزایای زیاد دارد.از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش وزن ساختمان (بار مرده)،کاهش ابعاد پی ها و حجم کلی سازه،افزایش قابل توجه مقاومت و ایمنی در برابر زلزله،صرفه جویی بالا در مصرف آهن،صرفه جویی در بتن معمولی مصرفی در اسکلت و فونداسیون،صرفه جویی درنیروی کار و مصالح مصرفی (با ضایعاتی کمتر)،سرعت و سهولت بیشتر در جریان حمل و نصب و اجرا ضمن کاهش زمان وهزینه های مربوط،ایجاد عایق مناسب که سبب صرفه جویی در انرژی و هزینه های مربوط می شود ، مزایای زیست محیطی و نیز عایق آلودگی صوتی و…،پایایی بنا،کاهش وزن و ضخامت دیوار،سبک سازی و امکان اضافه کردن بعدی طبقات،قابلیت اجرای طرحهای متنوع معماری،اندودها و پوششهای مختلف مورد نظر و پوششهای مختلف مورد نظر رنگ پذیری و کارپذیری مناسب و دارا بودن قابلیت‌های برش و گیرش میخ و امکان تراشیدن و تراز کردن آسانتر سطح دیوار،صرفه جویی قابل توجه در اندودهای بکار رفته بر روی دیوار و …

طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

دانلود طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دولایه
دسته بندی ساخت و تولید
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۱

طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه *


پیشگفتار

ذخایر معدنی کشور ودیعه ای الهی است که می بایستی با حزم و دور اندیشی و برنامه ریزیهای هماهنگ ، مولد و معقول ، برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور ، بصورتی مؤثر مورد بهره برداری قرار گیرد . در توجیه و تعلیل این امر ، کافیست بیاد داشته باشیم که این سرمایه های الهی از یک سو محدوداند و از سوی دیگر به همه نسلهای این مرز و بوم تعلق دارند . از این جهت منطقی آن است که این ذخایر ، در تقویت ، توسعه صنایع مادر و مولد ، بنحوی خداپسندانه با بیشترین بازدهی بکار گرفته شود .

بسیاری از صنایع کشور از قبیل صنایع فولاد ، دفاع ، ماشین سازی ، کشاورزی ، الکترونیک ، دارویی ، رنگسازی ، ساختمانی ،‌ نسوز ، سیمان و … به نحوی مواد خام مصرفی را از مواد معدنی تهیه می نمایند . شیشه نیز یکی از با ارزش ترین صنایع محسوب می شود که مواد خام مورد مصرف آن از مواد معدنی تهیه می شود .

امروزه ، رشد جمعیت و توسعه کشور و متعاقب آن تأمین فراینده مسکن و احداث محتمعهای مسکونی ، اداری و صنعتی جایگاه ویژه ای را برای تولید و بهره وری از این صنعت ( صنعت شیشه ) منظور داشته است . شیشه به عنوان ماده ای مهم در بخشهای مختلف زندگی انسان کاربرد دارد . کاربرد شیشه در صنایع ساختمانی به صورت شیشه در و پنجره بر همگان روشن است . به راستی اگر شیشه نبود اتاقهای بدون پنجره و تاریک مسلماً نمی توانست برای انسان خوشایند باشد . تعداد ساختمانی زیبایی که نمای خارجی آنها از شیشه است روز به روز افزایش می یابند .

ظروف خانگی از قبیل انواع بطری ، ضروف مربا و غیره ، استکان ، لیوان ، بشقاب ، ظروف شیشه ، مقاوم به شوک حرارتی ، و نیز ظروف کریستال بخش عمده ای از تولیدات شیشه ای را به خود اختصاص می دهند .

شیشه های اپتیکی از قبیل انواع عدسی ، آینه و منشور که در ساخت عینک ، میکروسکوپ ، دوربین عکاسی ،تلسکوپ و غیره از ضروریات اند ، قابل ذکر هستند .

امروزه الیاف شیشه های اپتیکی که مانند سیم مسی علائم مخابراتی را از خود عبور می دهد ، در مخابرات نوری کاربرد فراوانی پیدا کرده و سبب دگرگونی عظیمی در صنعت مخابرات شده است . پشم شیشه به عنوان بهترین ماده عایق در برابر گرما و رطوبت درعایق بندی ساختمانها و لوله ها و مؤسسات صنعتی مصرف قابل توجهی دارد . لوله های شیشه ای بروسلیکات به علت مقاومت زیاد در برار گرما و نیز بی اثر بودن در برابر اسیدها و بازها ، در صنایع شیمیایی به جای لوله های فلزی بسیار مناسب هستند. مواد پلاستیکی مقاوم شده الیاف شیشه ای مقاومت مکانیکی زیادی دارند و در ساخت بدنه قایق و اتومبیل می تواند مورد استفاده قرار گیرد . نقطه ذوب بالای شیشه سلیکای خالص (۱۷۰۰ درجه سانتی گراد ) آن را به عنوان ماده مناسبی برای ساخت بوته ذوب بسیاری از اجسام عرضه می کند.مقاومت الکتریکی بالای شیشه . آن را به عنوان ماده عایق خوبی در صنعت برق و الترونیک ارائه می کند . حباب انواع لامپهای روشنایی ، لامپهای خلاً الکترونیکی ، لامپهای کاتودیک ، و نیز ماده عایق ضروری در صنعت انتقال برق فشار قوی ، و همچنین مقاومتهای الکتریکی ، رله های تأخیری فوق صوتی ( قابل مصرف در تلویزیون ،کامپوتر و … ) همگی از مواد شیشه ای هستند .

شیشه های فتورزیستیو ، فتوکرومیک ،شیشه های لیزری ، شیشه های نیمه رسانا از جمله موارد مدرن کاربرد شیشه در زندگی انسان متمدن امروزی است .

به طور کلی که ملاحظه می شود شیشه به عنوان ماده ای بسیار جالب ، کاربردهای بیشماری از صنایع ساختمانی تا صنایع مخابرات نوری و الکترونیک دارد . از این رو جا دارد که کوششهای مؤثری برای توسعه علوم و تکنولوژی شیشه در دانشگاهها و مدارس عالی کشور به عمل آید .

رشد در این بخش صنعتی ،‌مستلزم جذب نیروی انسانی ، آموزش و تجهیز آزمایشگاهها و تأمین ابزار مورد نیاز در این زمینه است . جذب و آموزش نیروهای جوان و علاقمند در این بخش ، و حفظ نیروهای موجود ، می تواند طی یک برنامه دقیق و زمانبندی شده ، عامل مؤثری در بهبود کیفیت امر تولید و تعالی راندمان بهره برداری و تسریع در آهنگ رشد و شکوفایی ، بحساب اید . در این راستا ، ایجاد دوره های فشرده کارآموزی در بدو اشتغال و در مقاطع مختلف حائز اهمیت است .

دولت جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به برنامه های توسعه ، حرکت تازه ای را شروع کرده است از جمله می توان به بهبود ضوابط و آیین نامه های اجرایی در رابطه با تولیدات صنعتی و ارز آوری و ایجاد استغال در بخش غیر دولتی و تعاونیهای مردمی ، و ایجاد تسهیلات و پرداخت و امهای کم بهره در این زمینه ، در راستای مشارکت مردمی و استفاده از امکانات بخش غیر دولتی ، جذب و آموزش نیروی انسانی و بعضاًٍُ تحول در امر بهره برداری و تولیدات صنعتی جهت پیشگیری از ضایعات اشاره نمود .

تحقیق درباره تنش

دانلود تحقیق درباره تنش و تعریف و انواع ان
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۶

تحقیق درباره تنش

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*تحقیق درباره تنش*

تعریف تنش

در حالت کلی همانطور که در اشکال ۱-۱- ب و ۱-۱-ب، نشان داده شد، نیروهای داخلی که در روی سطوح بینهایت کوچک یک مقطع عمل می کنند، از لحاظ مقدار و جهت با یکدیگر متفاوت می باشند. این موضوع دوباره در شکل ۳-۱، نمایش داده می‌شود.

نیروهای داخلی از لحاظ طبیعت، کمیتهایی برداری هستند و نیروهای مؤثر خارجی را در تعادل نگه می دارند. در مکانیک جامدات تعیین شدت این نیروها در نقاط مختلف یک مقطع بسیار مهم می باشد. در حالت کلی شدت این نیروها از نقطه ای به نقطه دیگر فرق می کند و نسبت به سطح مقطع مایل هستند. رسم بر این است که این شدتها به مؤلفه های قائم و موازی مقطع تحت مطالعه، تجزیه شوند. به عنوان مثال،؟ مؤلفه های بردار نیروی که روی سطح عمل می کند در شکل ۳-۱-ب، نشان داده شده است. در این مثال بخصوص، چون منطقی که جسم را به دو قسمت تقسیم کرده، عمود بر محور x می باشد، امتداد منطبق بر امتداد عمود بر می باشد. نیروی وارد بر واحد سطح که همان شدت نیروی گسترده بر روی سطح می باشد، تنش نامیده می شود. در شکل ۳-۱-ب، تنش متوسط نیروی برابر می‌شود. حال اگر به جای تنش متوسط، تنش در یک نقطه را خواسته باشیم باید در رابطه تنش متوسط، را به سمت صفر میل دهیم.»

بنابراین تعریف ریاضی تنش به صورت زیر در می آید:


شدت نیروی عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه نامیده می شود. اگر تنش قائم باعث ایجاد کنش در مقطع بشود، به آن تنش کششی می گویند. در مقابل تنشهای قائمی که بر مقطع فشار وارد می آورند، به تنشهای فشاری موسومند. به جای اینکه تنشهای قائم را با حرف با دو زیرنویس نمایش می دهیم. آنها را با حرف (زیگما) با یک زیرنویس نمایش می دهیم. مؤلفه های دیگر شدت نیرو به موازات صفحه مقطع عمل می کنند. این مؤلفه ها تنشهای برشی نامیده می شوند. تنشهای برشی همیشه با حرف نمایش داده می شوند.

واحد رسمی تنش در سیستم بین المللی، نیوتن بر متر مربع است، که پاسکال نامیده می شود. اما اگر بخواهیم تنشهای معمول را بر حسب این واحد نمایش دهیم با اعداد بزرگی سروکار خواهیم داشت، به همین جهت، تنشها را بر حسب مگاپاسکال (Mpa) و یا بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع بیان می کنیم. این دو واحد با یکدیگر مساوی می باشند.


قرارداد علامت مثبت تنش ها :

I.صفحه ای مثبت است که بردار نرمال آن مثبت است .

II.صفحه ای مثبت است که بردار نرمال آن جلو باشد .

III.روی صفحه مثبت تنش ها وقتی مثبت هستند که در راستای مثبت محور موردنظر باشد .

مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش

دانلود مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۸

مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۱۵۲

*مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش*

برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یک یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود عمق کامل باشد، روش ۱، بر اساس شاخص سرویس دهی موجود (PSI) روی موجود، می تواند برای تعیین ضریب تبدیل بکار برود در غیر اینصورت، روش ۲ بر اساس شرایط فردی هر لایه، باید بکار برود تا ضریب تبدیل هر لایه مشخص گردد.

روش۱: شکل ۱۳٫۲ ضرایب تبدیل C را برای پیاده روهای آسفالت با عمق کامل بر اساس پیاده رویی موجود در زمان over lay را می دهد، دو منحنی در شکل، تفاوت در عملکرد را پس از قرار دادن over lay را نشان می دهد. منحنی بالایی، خط A، پیاده روها را با یک میزان کاهش یافته تغییر در PSI در مقایسه با میزان تغییر آنها قبل از over lay را نشان می دهد. منحنی پایینی، خط B، یک میزان تغییر در PSI حدود همان مقدار قبل از over lay را نشان می دهد و بنابراین تا حدی محافظه کارانه است. انتخاب بین دو منحنی موضوع قضاوت و تجربه است. ضرایب تبدیل نشان داده شده در شکل ۱۳٫۲ فقط برای HMA بکار می رود. اگر مخلوط های آسفالت امولسینهای شده استفاده شوند، ضرایب اکی والان نشان داده شده در جدول ۱۳٫۲ باید استفاده گردد. ضخامت مؤثر هر لایه موجود با ضرب کردن ضخامت واقعی هر لایه در ضریب تبدیل و ضریب اکی والانسی مناسب بدست می آید. کل ضخامت مؤثر توسط

جمع کردن ضخامت مؤثر مجزایی تمام لایه های سنگفرش بدست می آید:

(۱۳٫۵)

h و c وE ضخامت، ضریب تبدیل و ضریب اکی والانسی لایه i وn تعداد کل لایه ها است.

مثال۱۳٫۲:


عمق سنگفرش آسفالت(عمق کامل) شامل یک HMA 2 اینچ و یک بستر base آسفالت امولسیفای نوع II اینچی۶ قرار است روکش over lay شود.

جواب:

از شکل ۱۳٫۲، بر اساس خطA و ۰٫۶ بر اساس خط B است.از جدول ۱۳٫۲، ، از معادله ۱۳٫۵، . بر اساس خط A و . بر اساس خط B است. اگر c متوسط بکار رود .

روش۲ : در این روش شرایط هر لایه مجزا ارزیابی می شود و ضریب تبدیل

مناسب c از جدول ۱۳٫۳ بدست می آید. شبیه به معادله ۱۳٫۵ ضخامت مؤثر چنین بدست می آید:

(۱۳٫۵)

روش ۲ می تواند برای سنگفرش های عمق کامل استفاده شود. اگر PSI معلوم باشد. هر دو روش ۱ و۲ استفاده و مقایسه شود. اگر چه تغییرات در مقادیر نشان داده شده در جدول ۱۳٫۳ بر اساس تحلیل شهودی است، ولی تجربه نشان داده است که آنها برای طراحی over lay مفید می باشند.

مثال ۱۳٫۳

ضخامت مؤثر یک سنگفرش شامل یک سطح ۴ in HMA ای، یک بستر ۶ in ای(۱۵۲mm) و یک زیر بستر sub base قلوه سنگ شکسته crushed gravel را تعیین نمایید. سطح ترک های مختلف را نشان می دهد. بستر پایدار شده با سیمان علائم پمپ کردن و کاهش پایداری در امتداد لبه های سنگفرش را نشان می دهد. و زیر بستر قلوه سنگ خرده شده در شرایط خوب با یک شاخص پلاستیسیته کوچکتر از ۶

می باشد.