پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۷

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………….. ۹

۲-۲- مفاهیم مرتبط به بازار محصول…………………………………….. ۱۰

۲-۲-۱- ساختار بازار…………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲- انواع بازار از نظر درجه رقابت…………………………………… ۱۰

۲-۲-۲-۱- بازار رقابت کامل……………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲-۲- بازار انحصار کامل……………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲-۳- بازار انحصار چند جانبه…………………………………………… ۱۲

۲-۲-۲-۴- رقابت کورنو……………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲-۵- رقابت برتراند………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲-۶- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی…………………………. ۱۴

۲-۲-۲-۷- وضعیت رهبر و پیرو…………………………………. ۱۴

۲-۲-۲-۸- وضعیت جنگ قیمت…………………………….. ۱۴

۲-۲-۳- بازار رقابت انحصاری………………………………………. ۱۴

۲-۲-۴- تمرکز بازار………………………………… ۱۵

۲-۲-۵- قدرت بازار…………………………………………… ۱۶

۲-۲-۶- شاخص‌های قدرت بازار………………………………………… ۱۷

۲-۲-۶-۱- شاخص لرنر……………………………………….. ۱۷

۲-۲-۶-۲-شاخص هر فیندال- هیرشمن………………………………… ۱۷

۲-۲-۶-۳- کیو توبین…………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶-۴- شاخص بون……………………………………………… ۱۹

۲-۲-۷- جایگاه رقابتی محصول…………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۱- استراتژی و خط مشی تعیین جایگاه……………………… ۲۲

۲-۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول……………. ۲۲

۲-۳- تبلیغات………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱- مفاهیم و تعاریف تبلیغات…………………………………. ۲۴

۲-۳-۲- تبلیغات و بازاریابی…………………………………….. ۲۶

۲-۳-۳- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات………………….. ۲۷

۲-۳-۴- مخارج تبلیغات و ارزش بازار……………………………………. ۲۹

۲-۳-۵- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری……………… ۳۳

۲-۳-۶- تبلیغ اینترنتی……………………………….. ۳۷

۲-۳-۶-۱- روش های تبلیغ اینترنتی……………………………………… ۳۸

۲-۳-۷- نگرش نسبت به تبلیغات………………………………….. ۳۹

۲-۳-۸- بازدهی بازاریابی و تبلیغات……………………………….. ۳۹

۲-۳-۹- شدت تبلیغات و سودآوری………………………………. ۴۰

۲-۳-۹-۱- شدت تبلیغات و فروش……………………………… ۴۱

۲-۳-۱۰- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات……………………. ۴۱

۲-۳-۱۰-۱- سلسه مراتب تأثیرات………………………………….. ۴۲

۲-۳-۱۰-۲-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات.. ۴۲

۲-۴- ادبیات نظری تبلیغات، تمرکز و سودآوری……………………….. ۴۳

۲-۵- مروری بر پژوهش­های پیشین…………………………… ۴۸

۲-۵-۱- پژوهش های خارجی……………………………………… ۴۸

۲-۵-۲-پژوهشهای داخلی…………………………………. ۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *