پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۳

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… ۱۷

۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… ۱۹

۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش… ۲۱

۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… ۲۳

۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. ۲۴

۲-۷ استراتژی چیست؟. ۲۵

۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی.. ۲۶

۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۲۷

۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی.. ۲۸

۲-۸ روند سرمایه در گردش… ۳۰

۲-۹ تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… ۳۲

۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… ۳۳

۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش… ۳۴

۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۳۴

۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت.. ۳۵

۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت.. ۳۶

۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۳۷

۲-۱۰-۱ شرایط درونی.. ۳۷

۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. ۳۹

۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… ۴۱

۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش… ۴۵

۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری.. ۴۶

۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری.. ۴۷

۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۴۸

۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. ۴۹

۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط.. ۵۰

۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. ۵۱

۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری.. ۵۳

۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴

۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. ۵۴

۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی.. ۵۵

۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی.. ۶۰

۲-۱۷ تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش… ۷۰

۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. ۷۲

۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… ۷۳

۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام. ۷۴

۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام. ۷۵

۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام. ۷۷

۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. ۷۸

۲-۲۱-۱ عوامل کلان. ۷۸

۲-۲۱-۲ عوامل خرد. ۸۱

۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. ۸۶

۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی.. ۸۷

۲-۲۳-۱ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. ۸۸

۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. ۸۸

۲-۲۴ چارچوب نظری پژوهش… ۸۸

۲-۲۵ پیشینه تحقیق. ۹۰

۲-۲۵-۱ تحقیقاتی داخلی.. ۹۰

۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *