پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۵

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی متوازن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه…………………………………………………. ۹

۲-۲- ارزیابی عملکرد ………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………….. ۱۳

۲-۲-۲- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………….. ۱۳

۲-۳- روش ارزیابی متوازن………………………………………………….. ۱۴

۲-۴- چهار منظر ارزیابی متوازن………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۱- منظر مالی ……………………………………………………. ۱۶

۲-۴-۲- منظر مشتری ………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۳- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………. ۱۸

۲-۴-۴- منظر یادگیری و رشد …………………………………………….. ۱۹

۲-۱- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………… ۲۰

۲-۲- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ……………………………………… ۲۴

۲-۶-۱- توازن بین عوامل داخلی و خارجی………………………………… ۲۵

۲-۶-۲- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو …………….. ۲۵

۲-۶-۳- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی………………… ۲۶

۲-۶-۴- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …. ۲۷

۲-۶-۵- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی ………………………. ۲۷

۲-۷- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………… ۲۸

۲-۷-۱- معیارها در منظر مالی ……………………………………………. ۲۸

۲-۷-۲- معیارها در منظر مشتری …………………………………….. ۲۹

۲-۷-۳- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………… ۳۰

۲-۷-۴- معیارها در منظر یادگیری و رشد ………………………………. ۳۱

۲-۸- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن …………………………. ۳۱

۲-۹- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………. ۳۵

۲-۹-۱- روابط علت و معلولی …………………………………… ۳۵

۲-۹-۲- محرک های عملکرد………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن…………………. ۳۷

۲-۱۱- ایجاد ارزش برای شرکت………………………………………. ۳۸

۲-۱۲- پیشینه تحقیق…………………………………………….. ۴۰

۲-۱۲-۱- پژوهش‌های خارجی…………………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۲- پژوهش‌های داخلی………………………………………… ۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *