پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۱

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ بخش اول) عملکرد. ۱۵

۲-۲-۱ مفهوم و تعاریف عملکرد. ۱۵

۲-۲-۲ تاریخچه ارزیابی عملکرد. ۱۶

۲-۲-۳ فرایند ارزیابی عملکرد. ۱۷

۲-۲-۴ ارزیابی و اندازه گیری عملکرد. ۱۸

۲-۲-۵ اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۲-۶ عملکرد کارکنان. ۲۲

۲-۳ بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد. ۲۵

۲-۳-۱ نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها ۲۶

۲-۳-۲ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۳۲

۲-۳-۳ مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد. ۳۳

۲-۴ بخش سوم) کارایی.. ۳۵

۲-۴-۱ تعریف کارایی.. ۳۵

۲-۴-۲ عوامل مؤثر در کارایی.. ۳۷

۲-۴-۳ انواع کارایی.. ۳۸

۲-۴-۴ ناکارایی.. ۴۰

۲-۴-۵ اندازه‌گیری کارایی.. ۴۰

۲-۴-۶ رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی.. ۴۲

۲-۴-۷ معیارهای کارایی.. ۴۳

۲-۴-۸ تدوین معیارهای کارایی.. ۴۳

۲-۴-۹ تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی.. ۴۵

۲-۴-۱۰ انواع ارزیابی.. ۴۵

۲-۴-۱۱ روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات… ۴۷

۲-۴-۱۲ کارایی عملیاتی.. ۵۲

۲-۵ بخش چهارم) پیشینه تحقیق.. ۵۵

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی.. ۵۵

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۶۰

۲-۶ خلاصه فصل ..۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *