دانلود مبانی اصول مقدماتی الکتریسیه

اصول مقدماتی الکتریسیه (مبانی برق)
بر اساس استاندارد آموزشی مهارت های گروه برق
۱ـ مواد از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
ج مولکول – اتم ۲
ماده را تعریف کنید ؟
ج هر چیزی را که بتوان دید احساس کرد و یا کار برد ماده میگویند
هرچیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند ماده گفته میشود
۳ مواد به چند شکل دیده و طبقه بندی میشود ؟
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

دانلود مبانی اصول مقدماتی الکتریسیه

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۱۶۹

اصول مقدماتی الکتریسیه ( مبانی برق )

بر اساس استاندارد آموزشی مهارت های گروه برق

۱ـ مواد از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

ج- مولکول – اتم ۲

– ماده را تعریف کنید ؟

ج- هر چیزی را که بتوان دید احساس کرد و یا کار برد ماده میگویند .

هرچیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند ماده گفته میشود .

۳ – مواد به چند شکل دیده و طبقه بندی میشود ؟

ج- جامد –مایع – گاز

۴ – مولکول ها از نظر اتمی چند شکل دارند ؟

ج- ترکیب ( دو یا چند اتمی ) یا عنصر (تک اتمی ) ترکیب مانند , NaCl ,Al2O3 عنصر مانند : , Fe , O , Al , Cu

۵- اتم از چه اجزای تشکیل شده است ؟

ج- الکترون ، پروتون ، نوترون .

۶- بار الکترون و پروتون چیست وبه آنها چه می گویند ؟

ج- الکترون منفی پروتون مثبت و نوترون خنثی به این بارها بارهای الکترواستاتیک گفته میشود . ۷

– اثر بارهای الکترواستاتیک به یکدیگر چگونه است ؟

ج- بارهای همنام یکدیگر را دفع میکنند و بارهای غیر همنام یکدیگرراجذب میکنند .

۸ – روش های باردارکردن اجسام چند روش می باشد ؟

ج- ۱ -مالش :با استحکام مانندمالش میله شیشه به پارچه ابریشمی که دراین حالت پارچه ابریشمی ازمیله شیشه الکترون می گیرد و در نتیجه شیشه بار مثبت پیدا میکند و پارچه ابریشمی منفی می شود . اگر یک میله کا یوچوی را به یک تکه پشم مالش دهیم میله کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دسـت دادن الکترون بار کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دست دادن الکترون بار مثبت پیدا میکند .

۲-تماس : مانند باردار کردن یک میله مسی توسط یک میله کایوچوی .

۳ -القاء : با نزدیک کردن یک میله کایوچوی به یک میله آلومینیوم الکترون ها از یک طرف میله آلومینیوم به طرف دیگـر مـی روند که به آن روش القاء می گویند .

۹ – الکتریسیته ساکن چیست ؟

ج- بار الکتریکی به وجود آمده در یک جسم را الکتریسیته س اکن می گویند .

۱۰ – چند کاربرد و چند خطرالکتریسیته ساکن را بنویسید؟

ج- خطر : آتش سوزی ـ شک الکتریکی کاربرد : قبارگیر الکترواستیل ـ رنگ پاش الکترواستیل ـ دستگاههای کپی .

۱۱ – هادی ها از نظر الکترونها ی لایه والانس به چه موادی گفته میشود ؟

ج- به موادی که در لایه آ خر زیر چهار الکترون دارند (۱-۲-۳ ( مانند فلزات

۱۲- ع ایق ها از نظر لایه والانس (لایه آخر ) موادی هستند ؟

ج- موادی که در لایه آ خر بیش از چها ر الکترون دارند مانند ا غلب غیر فلزات و ترکیب هامثل پلاستیک ،چوب . اکسید آهن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *