دانلود مدارهای الکتریکی

هر آرایشی از عناصر الکتریکی که حداقل یک مسیر بسته در آن موجود باشد،مدار الکتریکی می نامیمدر نظریه ی مدار های الکتریکی متغیرهای اساسی مورد نظر که در تحلیل مدار به دنبال آنها هستیم، ولتاژها و جریان های شاخه های مختلف مدار می باشد مدار کلی یک شاخه دریک مدار به صورت مقابل می باشد که برای این شاخه ها جهت قراردادی برای ولتاژ و جریان آنرا به طور اختیاری
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۹۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۵

دانلود مدارهای الکتریکی

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۱۶۹

مدار های الکتریکی :

هر آرایشی از عناصر الکتریکی که حداقل یک مسیر بسته در آن موجود باشد.،مدار الکتریکی می نامیم.در نظریه ی مدار های الکتریکی متغیرهای اساسی مورد نظر که در تحلیل مدار به دنبال آنها هستیم، ولتاژها و جریان های شاخه های مختلف مدار می باشد. مدار کلی یک شاخه دریک مدار به صورت مقابل می باشد که برای این شاخه ها جهت قراردادی برای ولتاژ و جریان آنرا به طور اختیاری انتخاب می کنیم. هر المان مدار را میتوان یک شاخه دو سر با جهت های قراردادی مطابق شکل فرض آرد طبق قرارداد ورود جریان به قطب مثبت ولتاژ می باشد.

قانون جربان آیرشهف(KCL:)

در هر گره از مدار الکتریکی و در هر لحظه از زمان مجموع جبری جریان همه شاخه ها که از آن گره خارج یا به آن وارد می شود برابر صفر است.

قانون ولتاژ آیرشهف(KVL:)

مقاومت غیر خطی وتغذیه ناپذیر با زمان

رابطه ولتاژ جریان به صورت زیر می باشد :

در هر حلقه از یک مدار الکتریکی فشرده و در هر لحظه از زمان مجموع جبری ولتاژهای شاخه ها صفر است.

وضیح : در به کاربردن قوانین کیرشهف، جهت جریان ها و ولتاژها را کاملا به اختیار انتخاب می کنیم و سپس این قوانین را به کار می بریم.

نکته. قوانین کیرشهف به ماهیت عناصر وابسته نمی باشد

به آار بردن قوانین آیرشهف در مدارهای مقاومتی

تقسیم ولتاژ و جریان در مدار های مقاومتی :

مقاومت چیست؟ مقاومت عنصری است که در هر لحظه از زمان ولتاژ وجریان آن از قاعده مشخصی پیروی می آند. به طور آلی مقاومت به چهار صورت ممکن است وجود داشته باشد.

مقاومت خطی وتغییر ناپذیر با زمان

رابطه ولتاژ جریان به صورت RI=V می باشد که R مقاومت و ثابت می باشد.

مقاومت خطی وتغذیه پذیر با زمان

رابطه ولتاژ جریان به صورت(t(I)t(R)=t(V می باشد که(t(R مقاومت بوده وبا زمان تغییر می آند مثل پتانسیومتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *