مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد – پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۸

مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد - پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تعریف پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

انواع پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

پرخاشگری پیدا و پنهان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی…………………………………………………………………………………………………………۱۸

پرخاشگری ابزاری و خصمانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری عاطفی و تجاوزگرانه…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..۲۰

دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

راههای کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

نزدیک شدن یا کناره گیری از محرک جدید………………………………………………………………………………………۳۵

سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

حواس پرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

نظریه­ ی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

نظریه طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………۵۸

نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………۶۳

شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………۶۹

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..۸۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *