مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۶

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲-پیش در آمد. ۱۴

۲-۲-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. ۱۵

۲-۳-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. ۱۶

۲-۴-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. ۱۹

۲-۵-ویژگی زوج های سالم : ۲۰

۲-۵-۱-زوج های سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. ۲۰

۲-۵-۲- هشت معیار موفقیت زناشویی.. ۲۱

۲-۶-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۲۱

۲-۶-۱-السون و فاورز (۱۹۸۹) زوجین را شامل چند نوع می داند: ۲۱

۲-۶-۲- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود: ۲۲

۲-۶-۳- نیوفان (۱۹۹۴) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند: ۲۲

۲-۷- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی: ۲۳

۲-۷-۱ارتباط.. ۲۳

۲- ۷-۲- سن.. ۲۵

۲-۷-۳- اعتماد و صداقت.. ۲۵

۲-۷-۴ درک همسر و تفاهم. ۲۵

۲-۷-۵- محبت.. ۲۶

۲-۷-۶- همکاری.. ۲۶

۲-۷-۷- مسائل جنسی.. ۲۶

۲-۷-۸- صمیمیت.. ۲۷

۲-۷-۹- توجه و علاقه. ۲۸

۲-۷-۱۰- مسائل مالی و اقتصادی.. ۲۸

۲-۷-۱۱- طول دوره ازدواج. ۲۹

۲-۷-۱۲- فرزندان. ۲۹

۲-۷-۱۳- قدرت و تصمیم گیری.. ۳۰

۲-۷-۱۴- اشتغال. ۳۰

۲-۷-۱۵- شخصیت.. ۳۰

۲-۷-۱۶-صرف اوقات فراغت.. ۳۰

۲-۷-۱۷-اقوام و دوستان. ۳۱

۲-۷-۱۸- تحصیلات.. ۳۱

۲-۷-۱۹- اعتقادات مذهبی.. ۳۱

۲-۸- رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام. ۳۲

۲-۹- عواملی که سبب می شود دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد: ۳۶

۲-۹-۱- عامل حمایت اجتماعی: ۳۶

۲-۹-۲- عامل تقرب به خداوند: ۳۶

۲-۹-۳- یقین وجودی: ۳۷

۲-۱۰-ساختار و راهبردهای خانواده ۳۷

۲-۱۰-۱-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند: ۳۷

۲-۱۱- تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایت مندی.. ۳۸

۲-۱۲- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. ۳۸

۲-۱۲-۱- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ: ۳۸

۲-۱۲-۲- نظریه های رفتاری: ۳۹

۲-۱۲-۳- نظریه های شناختی: ۴۰

۲-۱۲-۴- نظریه های سیستمی: ۴۰

۲-۱۲-۵- نظریه های بین نسلی: ۴۱

۲-۱۳- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. ۴۲

۲-۱۳-۱- مدل مک مستر : ۴۲

۲-۱۳-۲- مدل فرآیند کارکرد خانواده: ۴۲

۲-۱۳-۳- مدل برادبوری ۴۲

۲-۱۳-۴- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت.. ۴۴

۲-۱۳-۵- مدل السون: ۴۴

۲-۱۳-۶- مدل بیورز: ۴۵

۲-۱۴-کار کرد مطلوب خانواده ۴۶

۲-۱۵-تعریف هوش هیجانی.. ۴۷

۲-۱۶- تاریخچه هوش هیجان. ۴۸

۲-۱۷- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی.. ۵۱

۲-۱۷-۱- شناخت عواطف شخصی: ۵۱

۲-۱۷-۲- به کار بردن درست هیجان ها: ۵۱

۲-۱۷-۳- براگیختن خود: ۵۱

۲-۱۷-۴- شناخت عواطف دیگران: ۵۲

۲-۱۷-۵- حفظ ارتباط ها: ۵۲

۲-۱۸- مغز هیجانی.. ۵۳

۲-۱۹- هوش هیجانی از دیدگاه اسلام. ۵۴

۲-۲۰- هوش هیجانی و زندگی زناشویی.. ۵۵

۲-۲۱- مؤلفه های هوش هیجانی.. ۵۷

۲-۲۱-۱- مهارتهای درون فردی شامل: ۵۷

۲-۲۱-۲ مهارتهای میان فردی شامل: ۵۷

۲-۲۱-۳ سازگاری: ۵۸

۲-۲۱-۴کنترل استرس: ۵۸

۲-۲۱-۵ خلق عمومی: ۵۸

۲-۲۲- پیشینه. ۵۸

۲-۲۲-۱-تحقیقات داخل کشور. ۵۸

۲-۲۲-۲- تحقیقات خارج از کشور. ۶۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *