مبانی نظری و پیشینه تن انگاره و نارضایتی از بدن

مبانی نظری و پیشینه تن انگاره و نارضایتی از بدن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۴
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۸

مبانی نظری و پیشینه تن انگاره و نارضایتی از بدن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………… ۲۲

تعریف تن انگاره…………………………………………………………………………………. ۲۲

تعریف نارضایتی از بدن………………………………………………………………………….. ۲۵

ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن………………………………………………………………. ۲۸

پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن………………………………………. ۳۰

جنسیت و نارضایتی از بدن………………………………………………………………………. ۳۲

نژاد و نارضایتی از بدن…………………………………………………………………………… ۳۲

شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن…………………………………………………………….. ۳۳

باز خورد بین فردی و نارضایتی از بدن…………………………………………………………… ۳۳

وارسی بدن و نارضایتی از بدن……………………………………………………………………. ۳۳

لباس پوشیدن و نارضایتی از بدن………………………………………………………………… ۳۴

ورزش و نارضایتی از بدن………………………………………………………………………… ۳۴

درون داد غذایی و نارضایتی از بدن………………………………………………………………. ۳۴

وزن کشی مکرر و نارضایتی از بدن……………………………………………………………….. ۳۴

رویارویی با رسانه‌های گروهی و نارضایتی از بدن…………………………………………………. ۳۵

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن…………………………………………………………… ۳۶

۲ـ نظریه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی…………………………………………………………………… ۳۸

۳- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن…………………………………………………….. ۳۸

۴- نظریه ی ناهمخوانی خود…………………………………………………………………….. ۳۹

۵- نظریه ی طرحواره ی خود……………………………………………………………………. ۳۹

۶- نظریه ی شیی انگاری………………………………………………………………………… ۴۰

۷- نظریه فمنیستی (زن گرایی)…………………………………………………………………. ۴۱

۸- نظریه ی شناختی- رفتاری…………………………………………………………………… ۴۱

تحریف های شناختی، تن انگاره و نارضایتی از بدن…………………………………………………. ۴۳

عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن……………………………………………………….. ۴۴

عوامل زیستی:……………………………………………………………………………………. ۴۵

جنسیت:…………………………………………………………………………………………. ۴۵

سن:……………………………………………………………………………………………… ۴۶

شاخص توده ی بدنی…………………………………………………………………………….. ۴۸

نژاد و قومیت…………………………………………………………………………………….. ۴۹

عوامل روان شناختی…………………………………………………………………………….. ۵۰

عزت نفس و خودانگاره ی مثبت…………………………………………………………………. ۵۰

عوامل بین فردی…………………………………………………………………………………. ۵۱

عوامل محیطی و فرهنگی………………………………………………………………………… ۵۲

وضعیت اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………………………… ۵۲

تأثیر رسانه های گروهی………………………………………………………………………….. ۵۳

اختلال بد شکلی بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره)………………………………………………….. ۵۴

مداخله های درمانی و بهداشتی برای نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره……………………….. ۵۴

الف ) برنامه‌های روانی ـ تربیتی التقاطی…………………………………………………………. ۵۵

ب) مداخله‌های جامعه نگر رسانه‌ای………………………………………………………………. ۵۶

ج) مداخله های مبتنی بر ارتقای عزت نفس……………………………………………………… ۵۶

د) مداخله‌های ناهماهنگی شناختی………………………………………………………………. ۵۷

ه) رویکرد فمنیستی……………………………………………………………………………… ۵۸

و) مداخله ی شناختی ـ رفتاری………………………………………………………………….. ۵۸

مداخله های دیگر………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن در ایران………………………………… ۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *