مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۴

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………… ۸

مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………………… ۹

انواع بزهکاری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ……………………………………………………………………………….. ۱۱

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی …………………………………………………………………….. ۱۲

بزهکاری بزرگسالان و اطفال……………………………………………………………………………… ۱۳

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………………………………………………………………….. ۱۴

طبقه بندی بزهکاران…………………………………………………………………………………………. ۱۵

طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زیلینگ…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زابو………………………………………………………………………………………………… ۱۷

طبقه بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………… ۱۷

نظریه های بزهکاری ………………………………………………………………………………………… ۱۹

تبیین های زیست شناختی…………………………………………………………………………………… ۱۹

سیماشناسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

جمجمه شناسی ………………………………………………………………………………………………. ۲۰

دیدگاه اثبات گرایی…………………………………………………………………………………………. ۲۰

نظریه های تیپ بدنی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

تبیین های روان شناختی ……………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه فشار…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه خنثی سازی …………………………………………………………………………………………… ۲۹

نظریه برچسب زنی ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………………………………………………. ۳۱

نظریه رادیکال بزهکاری …………………………………………………………………………………… ۳۱

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………………………………………………………………………… ۳۲

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر……………………………………………………………… ۳۳

جرم…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

انواع جرائم …………………………………………………………………………………………………… ۳۵

قتل ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

قتل های سریالی …………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………… ۴۰

ارکان قتل سریالی …………………………………………………………………………………………… ۴۲

انواع قتل های سریالی ………………………………………………………………………………………. ۴۴

ویژگی های قاتلان سریالی…………………………………………………………………………………. ۴۶

گونه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………….. ۵۰

انگیزه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………… ۵۳

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی …………………………………………………………….. ۵۹

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ……………………………………………………………… ۶۱

مدل کنترل آسیب هیکی …………………………………………………………………………………… ۶۱

مدل انگیزش رسلر……………………………………………………………………………………………. ۶۲

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ………………………………………………………………………………. ۶۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *