فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

چکیده
هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر به بررسی سرمایه فکری نماید این الگو فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید

طراحیروش شناسیشیوه مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری آغاز می شود سپس الگوهای اصلی مورد استفاده در بررسی سرمایه

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل rar
حجم فایل ۳۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۷۰

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم فرهنگ سازمانی
 • تحدید حدود و جایگاه فرهنگ در الگوهای اصلی بررسی سرمایه فکری
 • الگوی کاپلان و نورتون: نمره متعادل
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • شکل ۱) نمره متعادل
 • ناور اسکاندیا
 • ساختار الگو
 • شکل۲) ساختار سرمایه فکری
 • ارزش بازار در اسکاندیا
 • شکل ۴
 • دلایل تکنولوژی
 • ساختار الگو
 • شکل ۵
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • الگوی بانک شاهنشاهی کانادا
 • ساختار الگو
 • جایگاه فرهنگ در الگوی فوق
 • شکل ۶
 • نشانگر دارایی های غیر ملموس
 • ساختار الگو
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • الگوی دانشگاه وسترن اونتاریو
 • ساختار الگو
 • شکل ۷
 • شکل۸
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • الگوی ذهنی
 • ساختار الگو
 • شکل ۹
 • جایگاه فرهنگ در الگو
 • اهمیت فرهنگ به عنوان یک هسته مرکزی در بررسی سرمایه فکری
 • الگوی پیشنهادی
 • شکل ۱۰
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه سازمانی
 • سرمایه تکنولوژیکی
 • سرمایه تجارت
 • سرمایه اجتماعی
 • نتیجه گیری
 • منابع

۱- مقدمه

این تحقیق، رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری را بررسی می نماید تا پیشنهاد یک الگو را قادر به بررسی سرمایه فکری نماید. این الگو، فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید.

اول، مفهوم فرهنگ تعریف می شود. سپس ما الگوهای اصلی مورد استفاده برای بررسی سرمایه فکری را به طور جداگانه تحلیل می نمائیم و تمرکز مان بر ساختار آنها و جایگاه فرهنگ می باشد. سپس، اهمیت این سرمایه برای سازمان ها مورد تاکید قرار می گیرد. در پایان، الگوی پیشنهادی آشکار می گردد و روابط موجود بین همه اجزاء سرمایه فکری تعریف می گردند، در حالیکه فرهنگ به عنوان هسته مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *