طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن

چکیده
هدف هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری در طی سالهای ۲۰۰۶۱۹۹۷ است این مقاله همچنین تلاش می کند تا به محققین در شناسایی نشریات مهم و محققین بانفوذ (تأثیرگذار) و نیز ارتباط میان این نشریات با استفاده از اظهارنظر و اظهارنظر مشترک کمک کند

طراحی روش شناسی رویکرد در این مقاله از تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک و تکنیک های تج

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۷۰

فهرست مطالب

 • چکیـده
 • مقـدمه
 • بررسی ادبیات
 • روش شناسی
 • گزینش
 • جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها
 • طراحی کردن داده ها
 • نتایج
 • تجزیه وتحلیل اظهارنظر
 • تجزیه وتحلیل اظهارنظرمشترک
 • نتیجه گیری
 • منابع

مقـدمه

سازمان های امروزی، بیشتر از همیشه نیاز به رهبران مؤثری دارند که پیچیدگی محیط جهانی همیشه در حال تغییر را درک کنند، کسانی که هوش، حساسیت و توانایی همدلی با دیگران را دارند و کسانی که می توانند پیروان خود را برانگیزانند تا برای ارتقاء تلاش کنند. لاتور (۱۹۸۷) شناخت شناسی (معرفت شناسی) ساینتومتریک را به کار می بندد تا شبکه های دانش رهبری را بر حسب معماران هوشمند آنها (چه کسی) کمکهای مربوط به آنها (چه چیزی) و زمان و مکانی که آنها را منتشر نمودند (چه زمانی و چه مکانی) در حوزه رهبری به تصویر کشاند. ما داده های اظهارنظر بالغ بر یک دوره ده ساله (۲۰۰۶-۱۹۹۷) از هر موضوع فصلنامه رهبری (LQ) و رهبری آموزشی (EL) را جمع آوری نمودیم. یک تجزیه و تحلیل مشروح از ۳۱۲۳۲ اظهارنظر موجود در ۲۳۲۲ مقاله منبع برای پیگیری توسعه مطالعه رهبری تاریخی و مدت زمان نمونه ها صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده برای این مطالعه تجزیه و تحلیل های اظهارنظر و اظهارنظر مشترک است.

با استفاده ازتجزیه تحلیل اظهار نظر شکلهای (روشهای) به هم مرتبط کشف می شوند. از این شکلها، مؤثرترین نشریات و محققین در حوزه رهبری شناسایی می شوند و سپس تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک برای طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری اجرا می شود و شکلهای دانش را کشف می کنند. هدف اصلی این مطالعه کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن در طی سالهای (۲۰۰۶-۱۹۹۷) است. این مطالعه یک ابزار هدفمند و سیستماتیک برای تعیین نشریات مهم، محققین با نفوذ (تأثیرگذار)، ارتباط میان این نشریات و اهمیت نسبی شکلهای متفاوت دانش در تحقیق رهبری را برای محققین فراهم می آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *