سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

چکیده
عناصری که سرمایه سازمان یا سرمایه شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب فرهنگ، ساختار و یادگیری سازمانی آن هستند، می توانند یک منبع مزیت رقابتی باشند این مقاله تلاشی است برای ارزیابی سرمایه سازمانی از دیدگاه مبتنی بر منبع مقاله حاضر، یک چارچوب مفهومی است که از بررسی گسترده در مورد ادبیات آن، یک چارچوب ارزیابی برای سرمایه معنوی توسعه داده می شود
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸

سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۷۰

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • منابع و قابلیت ها
 • ویژگی های تعریف کننده منابع و قابلیت های استراتژیک
 • سرمایه فکری، سرمایه سازمانی و مزیت رقابتی پایدار
 • جدول ۱: سرمایه سازمانی و ماتریس ارزیابی
 • فرهنگ و مزیت رقابتی پایدار
 • ساختار و مزیت رقابتی پایدار
 • یادگیری سازمانی و مزیت رقابتی پایدار
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

۱- مقدمه

منشا دیدگاه مبتنی بر منبع (RBV) مزیت رقابتی، به عنوان یک جریان تحقیقی، می تواند به سال ۱۹۸۴ و به چاپ مقاله معروف ورنرفلت(۱۹۸۴) برگردد. از آن موقع به بعد، با کمکهای محققان مختلف (بارنی، ۱۹۹۱؛ گرانت، ۱۹۹۱؛ پتراف، ۱۹۹۳؛ آمیت و شومیکر، ۱۹۹۳؛ بلک و بوال، ۱۹۹۴؛ تیس و دیگران، ۱۹۹۷)، این تئوری توسعه یافت. این تئوری از طریق دو اصل اساسی حمایت می شود. موضوع اولین اصل این است که منابع طبیعی به طور غیریکنواخت بین سازمانها توزیع می شود و این، تفاوتهای عملکرد سازمان را توضیح می دهد.

دومین اصل بیان می دارد که مالکیت یا کنترل منابع و قابلیتهای ممتاز به شرکت امکان حفظ مزیت رقابتی را می دهد. این اصل دوم، از تخریب یک استراتژی مبتنی بر منبع توسط رقبا جلوگیری می کند. این وضعیت زمانی آشکار می شود که سازمان، منابع و قابلیتها را با ویژگی هایی کنترل کند که تقلید از آنها سخت بوده و نارسایی در بازار وجود داشته باشد(لیپمن و دوملت، ۱۹۸۲؛ بارنی، ۱۹۸۶؛ ۱۹۹۱؛ پتراف، ۱۹۹۳؛ گرانت، ۱۹۹۱؛ پریم و بوتلر، ۲۰۰۱).

با وجود این، باید توجه شود که همه دارایی هایی که یک شرکت دارد یا در کنترل آن است دارای ارزش استراتژیک یکسانی نمی باشند. بعضی منابع نسبت به منابع دیگر می توانند دارای ارزش بیشتری باشند و اینها، همان دارایی های نامشهود هستند(ایتامی و روحل، ۱۹۸۷؛ هال، ۱۹۹۲؛ ۱۹۹۳؛ بارنی، ۱۹۹۱؛ گرانت، ۱۹۹۱؛ ۱۹۹۶).دارایی های یاد شده سرمایه معنوی هم نامیده می شوند و طیف گسترده ای از عناصری مانند دانش، شهرت و اعتبار، فرهنگ یا تکنولوژی را در بین عناصر دیگر شامل می شوند. درک ارزش های استراتژیک مختلف عناصر گوناگون سرمایه معنوی یا داراییهای دانشی، به عنوان کارهای تجربی هال (۱۹۹۲،۱۹۹۳) که سلسله مراتبی برای منابع نامشهود برقرار می کند، حایز اهمیت است.

مطالعات زیادی روی تشریح ماهیت سرمایه معنوی یا منابع دانشی و پیشنهاد مدلهایی برای مدیریت آن متمرکز شده اند(کاپلن و نورتون، ۱۹۹۲؛ بونیتس، ۱۹۹۶؛ بروکینگ، ۱۹۹۶؛ سینت-اونجه، ۱۹۹۶؛ ادوینسون و میلون، ۱۹۹۷؛ سوی بای، ۱۹۹۷؛ یوروفروم، ۱۹۹۸؛ سی آی سی، ۲۰۰۳). از بررسی تفصیلی این مدلها، ایده طراحی چارچوبی که امکان ارزیابی استراتژیک سرمایه معنوی براساس یک دیدگاه تئوریکی قوی به عنوان دیدگاه مبتنی بر منبع را بدهد بوجود آمده است. ادبیات سرمایه معنوی، فقدان این نوع بررسی را نشان می دهد و می تواند دیدگاه های بسیار مفیدی را از رقبای علمی آن کسب نماید.

این مقاله در سه بخش اصلی توسعه داده می شود. نخست، مفاهیم اصلی دیدگاه مبتنی بر منبع و همین طور ویژگیهای

خیلی مرتبط منابع استراتژیک و قابلیتها، که در بررسی های قبلی یافت شده اند، جمع آوری و ارائه می شود. سپس، یک چارچوب ارزیابی تئوریکی ارائه می گردد. دربخش دوم، ماهیت سرمایه معنوی از طرح ” مرکز پژوهش جامعه دانش اسپانیا ” تشریح شده و در بخش آخر، دانش سازمانی توصیف و براساس مدلی که قبلا برای یکپارچه سازی نتایج بدست آمده از تحلیل دیدگاه مبتنی بر منبع و مدل توصیفی قبلی برای ارزیابی و مدیریت سرمایه معنوی ایجاد شده، ارزیابی می شود. سرانجام، نتایج اصلی ناشی از ارزیابی سرمایه سازمانی ارائه می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *