اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

چکیده
این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد به طور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند
دسته بندی بازاریابی و امور مالی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۴

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۷۰

۱- مقدمه

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می کند. از عدم اطمینانی که در معاملات اینترنتی وجود دارد، بسیاری از محققان بیان کرده اند که اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک می باشد. مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد، از قبیل امنیت و خصوصی بودن. هر چند تجارت الکترونیک مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند. ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا، دارد. به منظور کاهش موانع، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند.

اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از تجارت الکترونیک می باشد و شناخت سوابق و پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد. ابتدا، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اعتماد قادر می سازد. درک این عوامل نقش مهمی را در تدبیر کردن معیارهای مناسب جهت تسهیل اعتماد، ایفا می کند. ثانیاً نتایج اعتماد ما را به درک بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی رفتار خریدار آنلاین قادر خواهد ساخت در ادبیات (مکتوبات) اعتماد سازمانی، مایر[۱] و دیگران یک مدل در برگیرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد کننده و مورد اعتماد را پیشنهاد کردند. آنها ادراکات اعتماد کننده را درباره ویژگیهای مورد اعتماد (معتمد) بررسی کردند. در مقاله تجارت الکترونیک جارنپا[۲] و دیگران اینکه آیا ادارکات مشتریان فروشگاه اینترنتی در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثیر می گذارد یا خیر را بررسی نمودند.

ضمناً با اتصال به تئوری عمل منطقی، محققان همچنین پیامدهایی را که اعتماد بر طرز تلقی ها، تعابیر و رفتارهای مشتری دارد، تخمین زده اند. در یک روش مشابه، بندلی[۳] و دیگران تأثیر یکپارچگی کانالها را بر وفاداری مشتریان به یک شرکت چند کاناله را بررسی کردند.

طبیعت و ماهیت جهانی اینترنت سؤالاتی را درباره آثار اعتماد در امتداد فرهنگ ها نیز ایجاد می کند. هر چند اعتماد ممکن است در انواعی از راهها (روشها) شکل پیدا کند، اینکه اعتماد چگونه برقرار می شود به عوامل فرهنگی وابسته است ( بطور مثال، هنجارهای اجتماعی، ارزشها و غیره ) که رفتارها و عقاید مردم را هدایت می کند ‌‍[۷] بر مبنای ۴ بعد فرهنگ طحار هافسید[۴][۷]، دانی[۵] [۸] یک چارچوب تشخیص فرایندهای اعتماد ساز را که اهمیت فرهنگ را در توسعه اعتماد روشن نمود، ارائه دادند. در روش مشابه جارنپا و ترکتینسکی[۶][۴] بیان نمودند که فرهنگ ممکن است بر تجارب اعتماد مصرف کننده در فروشگاه اینترنتی اثر بگذارد. چای[۷]، پاری او[۸] [۹] یک مدل پذیرش تجارت الکترونیک بر مبنای فرهنگ متقابل (دو طرفه) ارائه دادند و بطور تجربی آن را آزمودند.

داده های مورد استفاده از ایالات متحده و چین جمع آوری شدند. آنها فهمیدند که اعتماد بطور مستقیم بر طرز تلقی مشتری در امتداد فرهنگ ها تأثیر می گذارد؛ به عبارت دیگر اعتماد برای همه فرهنگهای مورد مطالعه مهم می باشد.

تحقیق دیگری یک نوع شناسی از انواع اعتماد را پیشنهاد کرده است [۱۰]، یک معیار اندازه گیری را برای اعتماد ارائه کرده است [۱۱]، بر اهمیت اعتماد سیستم در کسب و کار برای معاملات مشتری، تاکید کرده است [۱۲]، مدل اعتماد را پیشنهاد کرده است [ ۱۵-۱۳ ]، اعتماد را با مدل پذیرش تکنولوژی منسجم کرده است ( ۱۷-۱۶]، سوابق و پیشنه اعتماد را بررسی کرده است ‍‍ [۱۹-۱۸]، و اهمیت حضور اجتماعی روی ابعاد اعتماد را آزمایش کرده است [۲۰].

هرچند اعتماد در طول ۵۰ سال مورد آزمون قرار گرفته است، اکثر تحقیقات روی اعتماد مشتری بر روی مصرف کنندگان در کشورهای انگلیسی زبان و اخیراً در کشورهای صنعتی متمرکز شده است. مثلاً تحقیقات کشورهای مانند امریکا و استرالیا را بررسی نموده است.

مطالعات دیگر شکل اعتماد مشتری را بین دو کشور مختلف مقایسه کردند ، مثلاً یاماکیسجی[۹] [۲۲] مدرک تجربی را که شهروندان ژاپنی اغلب سطح کمتری از اعتماد در مقایسه با همتایان آمریکایی شان گزارش می کنند ، ارائه داده اند در یک روش مشابه، جارنپا، تری سینکسی[۱۰] اعتماد مشتری را در ایالات متحده و اسرائیل بررسی کردند همینطور سفن[۱۱] و سایرین [۲۳] تنوع فرهنگی و اعتماد را در پذیرش IT مابین ایالات متحده و آمریکای جنوبی بررسی کردند

سین و دیگران [۲۴] مطالعات اخیر مشتریان در فرهنگ های متقابل را مرور کردند و دریافتند که در حدود نیمی از این مطالعات فقط دو فرهنگ را بر می گیرند به هرحال مطالعاتی که فقط یک یا دو فرهنگ را بررسی نموده اند ممکن است ارزشهای محدودی در مقایسه با مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ داشته باشند دلیل آن اینست که مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ به ما درکی عمیقتر و بهتر از اثرات فرهنگ بر رفتار به می دهد [۲۵] بنابراین ما بطورتجربی یک مدل اعتماد مشتری را در تجارت الکترونیک که داده ها از ۳ کشور آمریکا، سنگاپور و چین جمع آوری شده اند را بررسی می کنیم


[۱]- mayer

[۲]- Jarrenpaa

[۳]- Bendoly

[۴]- Hofsiede

[۵]- Doney

[۶]- Tractinsky

[۷]- chai

[۸]- Pariov

[۹]- Yamagisji

[۱۰]- Tracsinsky

[۱۱]- cefen

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *