دانلود شرکت هما تئوری های مدیریت ۵۸ ص

دانلود شرکت هما تئوری های مدیریت ۵۸ ص
تحقیق شرکت هما تئوری های مدیریت ۵۸ ص
مقاله شرکت هما تئوری های مدیریت ۵۸ ص
شرکت هما تئوری های مدیریت ۵۸ ص
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۰

دانلود شرکت هما تئوری های مدیریت  58 ص

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۹۰ صفحه

فهرست مطالب عنوان فصل اول: کلیات مقدمه ۲-۱- تاریخچه شرکت هما فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی مقدمه ۲-۲- استفاده از سیستم پیشنهادات ۳-۲- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها … ۴-۲- ترقی و تعالی کارگران … ۵-۲- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشارکتی … ۶-۲- گروههای کنترل کیفیت … ۷-۲- توضیح لازم درباره گروهها … ۸-۲- پاداش های نقدی و غیر نقدی ۹-۲- سیستم پیشنهادات در گروههای کنترل کیفیت ۱۰-۲- منافع گروههای کنترل کیفیت برای مدیران ۱۱-۲- وضعیت های جدید و لزوم تطبیق کارگران فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی، اصول و مراحل آن مقدمه ۲-۳- فلسفه اجرای سیستم ۳-۳- هدف اجرای سیستم ۴-۳- شرایط لازم برای اجرای سیستم ۵-۳- زمینه های عملی سیستم ۶-۳- چگونگی اجرای سیستم ۷-۳- مراحل ارائه پیشنهادات ۸-۳- سیستم کنترل کیفیت جامع ۱-۸-۳- گروههای کنترل کیفیت ۲-۸-۳- چگونگی عملکرد گروهها ۳-۸-۳- ارائه پیشنهاد از جانب گروهها ۴-۸-۳- شرایط تشکیل گروهها ۵-۸-۳- وضعیت آموزش گروهها ۶-۸-۳- زمینه های فعالیت گروهها ۷-۸-۳- موضوع جلسات گروهها ۸-۸-۳- موضوعات مورد بحث ۹-۸-۳- انتخاب موضوعات قابل بررسی ۱۰-۸-۳- جلوگیری از دوباره کاری ۱۱-۸-۳- هزینه ها و جوایز ارزیابی ۹-۳- ستاد مرکزی گروههای کنترل کیفیت ۱۰-۳- نتایج عملکرد گروههای کنترل کیفیت ۱۱-۳- ویژگی های اساسی سیستم فصل چهارم: وضعیت سیستم مدیریت مشارکتی در شرکت هما دستورالعمل های اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما ۱-۱-۴- اهداف مدیریت مشارکتی در هما ۲-۱-۴- محدوده اعتبار ۳-۱-۴- ارزیابی پیشنهاد ۴-۱-۴- کمیته اجرایی ۵-۱-۴- بررسی کارشناسی پیشنهاد ۶-۱-۴- کمیته عالی ۷-۱-۴- مراحل گردش عملیات نظام پیشنهادات ۲-۴- استانداردهای اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما ۱-۲-۴- هدف ۲-۲-۴- محدوده اعتبار ۳-۲-۴- تعاریف و مفاهیم ۴-۲-۴- ضوابط ۵-۲-۴- مشخصات فرم طرح و ارائه پیشنهاد ۶-۲-۴- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت ۷-۲-۴- مشخصات فرم بررسی کارشناسی پیشنهاد ۸-۲-۴- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت ۹-۲-۴- مشخصات فرم امتیاز بندی کمیته اجرایی ۱۰-۲-۴- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت ۱۱-۲-۴- مشخصات فرم ابلاغ اجرای پیشنهاد ۱۲-۲-۴- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت ۱۳-۲-۴- مشخصات فرم درخواست بررسی و ارزیابی مجدد پیشنهاد ۱۴-۲-۴- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت بسمه تعالی فصل اول: کلیات مقدمه: آنچه تاکنون درباره تئوری های مدیریت خوانده ایم و روش های گوناگون آن را که تاکنون مطالعه نموده ایم، نشان می دهد که بر سر این مقوله دانشمندان و نظریه پردازان گوناگونی با نظرات بعضاً مخالف یکدیگر تحقیق نموده اند و نظر داده اند که البته در اینجا قصد نداریم توضیحی مفصل در رابطه با مکاتب مدیریت بدهیم اما این را باید گفت که ۳ مکتب عمده تا به امروز مطرح شده که مکاتب دیگری هم بین اینها و هر کدام نزدیکتر به یکی از اینها تا به حال به دست ما رسیده.
سه مکتب مزبور عبارتند از کلاسیک که تئوریسین آن تیلور بود و تکیه مکتب او بر روابط و معادلات علمی است که عبارت است از نگرشی که در آن کارگر را به صورت ابزار تلقی می کند که معایب و محاسنی دارد که جای بحث آن نیست.
دیگری مکتب روابط انسانی است که تئوریسین آن التون مایر بود که عمده تکیه این مکتب بر ب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *