دانلود شرکت فرش باستان یزد

دانلود شرکت فرش باستان یزد
تحقیق شرکت فرش باستان یزد
مقاله شرکت فرش باستان یزد
شرکت فرش باستان یزد
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

دانلود شرکت فرش باستان یزد

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۲۸ صفحه

۴-۱- نمودار سازمانی شرکت فرش باستان یزد ۱- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی ۲۷۶ فرعی از ۱۴۲۵۹ که از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ریال برآورد شده است ۲- ساختمانها و محوطه سازی ۱-۲- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰ متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ریال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ میلیون ریال کلاً انجام شده است شرح مساحت زیربنا هزار ریال/ متر مربع ا نجام شده مورد نیاز حمع (میلیون ریال) سالن های تولید موجود ۷۵۰۰ -/۳۰۰ ۲۲۵۰ – ۲۲۵۰ سالن جدید بافندگی در حال ساخت ۳۹۶۰ -/۵۰۰ ۱۲۰۰ ۷۸۰ ۱۹۸۰ انبارها ۵۱۰۰ ۰/۳۰۰ ۱۵۳۰ – ۱۵۳۰ تعمیرگاه و تاسیسات ۲۵۰۰ -/۴۰۰ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت ۷۰۰ -/۵۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۳۵۰ ساختمان اداری ۵۸۰ -/۴۰۰ ۲۳۲ – ۲۳۲ ساختمانهای رفاهی ۴۲۰ -/۳۰۰ ۱۲۶ – ۱۲۶ نگهبانی ۹۰ -/۴۰۰ ۳۶ – ۳۶ پیش بینی نشده (۵% مورد نیاز) – – – ۲۳ ۲۳ جمع ۲۱۲۵۰ ۶۵۵۴ ۱۱۷۳ ۷۷۲۷ لازم بتوضیح است که از مجموع ۲۵۰/۲۱ متر مربع ساختمان بشرح فوق ۱۹۰/۱۶ متر مربع موجود و ۵۰۶۰ متر مربع در سال ساخت می باشد.
ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود ۷ متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد ۳- ماشین آلات ۱-۳- ماشین آلات موجود صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال) شرح سال ساخت تعداد فی واحد انجام شده موردنیاز تا تکمیل جمع ماشین بوبین پیچی ۴۸ کله ۱۹۹۷-۹۰ ۴ ۲۵ ۱۰۰ – ۱۰۰ ماشین کیس پیچی ۱۹۹۷ ۱ ۵۰ ۵۰ – ۵۰ ماشین چله پیچی بخشی ۱۹۷۷ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰ – ۱۰۰ ماشین چله پیچی مستقیم ۱۹۹۰ ۱ ۸۰۰ ۸۰۰ – ۸۰۰ ماشین بافندگی ۳۵۰ شانه ۱۹۷۷ ۴ ۱۵۰ ۶۰۰ – ۶۰۰ ماشین بافندگی ۵۰۰ شانه ۱۹۹۰ ۹ ۸۰۰ ۷۲۰۰ – ۷۲۰۰ ماشین پانچ و دوخت ۱۹۷۵ ۱ ۱۰۰ ۱۰۰ – ۱۰۰ ماشین پشت پاک کن ۱۹۷۷-۹۰ ۲ ۱۲۵ ۲۵۰ – ۲۵۰ ماشین آهارزنی ۱ ۵۰۰ ۵۰۰ – ۵۰۰ ماشین تراش ۱۹۹۸ ۱ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ – ۳۰۰۰ ماشین دوخت زیگزاگ و کناره ۱۹۸۰ ۸ ۱۸۰ – ۱۸۰ جمع ۱۲۸۸۰ هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (۶ درصد) ۷۷۳ جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی) ۱۳۶۵۳ ۲-۳- ماشین آلات طرح نوسازی با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره۷/۹۳۲۶ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.
نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک ۲ راپیری تعداد: ۴ دستگاه از قرار هر دستگاه ۹۴۷/۷۰۴ یورو مبلغ کل گشایش اعتیار: ۸۱۹۷۸۸/۲ یورو مبلغ پیش پرداخت: ۹۷۹/۲۸۱ یورو معادل -/۷۹۲/۲ میلیون ریال (۱۰ درصد) مبلغ تسهیالت: ۸۰۹/۵۳۷/۲ یورو (

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *