دانلود رهبری ۳۵ ص.Doc

دانلود رهبری ۳۵ صDoc
تحقیق رهبری ۳۵ صDoc
مقاله رهبری ۳۵ صDoc
رهبری ۳۵ صDoc
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۳

دانلود رهبری 35 ص.Doc

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۵۳ صفحه

رهبری اصولا فرایند رهبری مبتنی بر عشق ومحبت دربرگیرنده چهارم مفهوم اصلی است که به ترتیب عیارتند از : توجه کردن (Carring) شریک شدن (Sharing) احترام گذاشتن (Recpect) مسئولیت (Responsibility) ازآنجائیکه ما رهبری را با فرایند نفوذ (Influence) قرین میدانیم یک مدیر به عنوان یک رهبر موفق وموثر بایستی با توسل به مکانیزمهای مختلف درقلوب کارکنانش نفوذ نماید وسپس با فراهم آمدن این پیش شرط اصلی با بکارگیری چهارم مفهوم فوق الذکر به یک رهبری موثر دست بزند.
فرآیند رهبری توأم با عشق ومحبت دارای سه مرحله اساسی است : ۱- اظهار محبت از جانب رهبربه فرد ۲- اظهار فرد نسبت به رهبر ۳- اظهارمحبت رهبر به فرد (جامعه) بصورت متعامل رهبری مبتنی بر عشق ومحبت چهار نوع رهبری قابل تمیز از یکدیگرند.
مرد قوی : Strongman معامله گر : Transactor قهرمان دوراندیش : Visionary hero رهبربرتر : Super leader هفت گام دررهبری برتر : برای فوق رهبر جوهر تلاش وتقلاء رهبری پیروان به منظور کشف نیروهای بالقوه درونی آنها می باشد.
چگونه یک فوق رهبر می تواند سایرین را بنحوی رهبری کند که آنها بتدیل به خود – رهبران موثر درجهت مثبت شوند ؟
چگونه یک فوق رهبر می تواند سایرین را رهبری نماید بنحوی که آنها خودشان را رهبری کنند ؟
ما هفت گام لازم جهت نیل به این اهداف را نشان خواهیم داد.
خواهیم دید که بعضی از مشخصات خلاصه شده برای سایر انواع رهبری بخشی از فوق رهبری می باشند ( بعنوان مثال استفاده از پاداش)، ولی همانگونه که شکل ۱ نشان می دهد کانون توجهات فرایند رهبری وبنیان قدرت وروابط میان فوق رهبروپیروان خیلی متفاوت می‌باشند.
گام یک – خود رهبرشدن قبل از آموزش چگونگی رهبری دیگران اهمیت دارد ابتدا یاد بگیریم که چگونه خودمان را رهبری کنیم.
درنتیجه اولین گام برای فوق رهبر شدن یک خود – رهبر شدن است.
درمصاحبه ضبط شده ای از آرشیو هاولت پارکاردودیوید پاکارد مؤسس شرکت هاولت پاکارد آمده که درزمان جوانی چگونه عادت داشت که یک برنامه کارروزانه بعنوان استراتژی برای انجام امورات خود داشته باشد.
(من مصمم بودم هر چیزی را به شکل سازمان یافته داشته باشیم، .
.
.
.
مشخص بود که چه کاری را درهرساعت از روز می خواهم انجام بدهم .
.
.
.
فرصتهای زمانی را صبح ها جهت مطالعات معین اختصاص می دادم .
.
.
.
شما مجبورید که زمان خودتان را تخصیص بدهیدو.
.
.
.
) درسنین جوانی دیوید پاکارد مهارت های خود – رهبری را که برای موفقیت های اجزائی آینده اش بسیارحساس گشت رشد وتوسعه داد.
خود – رهبری تسلط ونفوذی است که مابرروی خودمان اعمال می کنیم تا خود- تحریکی وخود – هدایتی کافی را جهت رسیدن به هدف بوجود آورده باشیم.
فرآیند خود – رهبری شامل ماتریسی ازاستراتژیهای وابسته به دانش ورفتاری بمنظورافزون نمودن کارآئی شخصی می باشد.
خود- رهبری جوهره پیروی مؤثرمی باشد.
وقتی یکی از مدیران از مدیران اجرائی شرکت فورد اظهارداشت که ( ما مدیریت مشارکتی را شروع کردیم ولی نمی دانستیم که برای زیردستان چه مفهومی دارد!) مسئولیت پیرو چه می باشد؟
او درموقعیت مدیریت مشارکتی چگونه رفتاری از خود نشان می دهد ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *