دانلود رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا ۲۲ ص.DOC

دانلود رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا ۲۲ صDOC
تحقیق رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا ۲۲ صDOC
مقاله رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا ۲۲ صDOC
رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا ۲۲ صDOC
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۴

دانلود رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا 22 ص.DOC

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۳۴ صفحه

رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا خلاصه ساخت فشار به واسطه انبساط سیال در چاههای فشار و دمای بالا در حالت بسته شدن می تواند باعث صدمات جدی از جمله خرابی Casng و یا مچاله شدن Fubong شود .
برای تعیین اینکه تبدیل شرایط در توسعه مخازن HP/HT مورد نیاز است از آزمایش منطقه ای استفاده می شود .
که شامل راندن یک gauge اندازه گیری کننده در فضای Annus,Casng استو همچنین شن چاه در مدت ۳ ماه که بعد از آن داده ها اصلاح می شوندو بازخوانی می شوند .
در ابتدا همه اندازه گیری هاو فشارهای تعدیل شده با شرایط و سرعت مچاله شدن و ترکیدن Casng مقایسه می شود مشاهده می شود که فشار حلقوی مربوط به Build up باید به طور جدی در طراحی Casng در نظر گرفته می شود .
آن طراحی برای مدل های تئوری مربوط به فشارBuild up در نظر گرفته می شود و اطلاعات بدست آمده در مدل های قابل اطمینان بکار گرفه می شوند .
اطلاعات اثبات شده در تغییرات دمایی که (۴۰۰C-20OC) ( بطور میانگین ) و فشار در حال کسترش در آنالوس ( صحیح انتخاب شده ) با مدل های تئوریاساس انبساط گرمایی سیالات آنالوس و Casng و بازکردگی در تراکم رشته Casng است .
در نتیجه این فاکتورها می توانند در آنالیز چگونگی جواب دادن آنالوس می توانند ثانیاً در نظر گرفته شوند و در دمای بالاتر مدل های تئوریک فشار Build up را برآورده می کنند .
این شاید دلیل باشد که خصوصیات سیالات تکمیل با خصوصیات سبالات مخزن نسبت می دهند ( انتخاب می کنند ) .
شاید به این دلیل است که به اختلاف سیالات تکمیل و خصوصیات مخزن نسبت داده میشود مثل وجود آب در بر یک از این دو ماده .
تخمین اساسی در مورد خصوصیات آب خالصمی تواند بهترین حالت تخمین زدن برایفار Buildup باشد .
نشست سیالات آنولاز که به عنوان تعیین کننده فشاردر حال گسترش درشت قبلی چاه با دیواره سیمانی بین Casng شده بود در سیمانکاری کلی و بستن آنالوس تنش معینی را بازی نمی کند .
مقدمه : فشارBuild up در بین Casng و Tubrng یا بین Casng یا معمولاً بدون توضیح است .
هر چند که درطراحی Casng باید فشار بالای وارد شده بر سر Casng و در نتیجه نشستی یا انبساط گرمایی سیالات و اختلاف فشارکه معمولاًریسک خرابی Casng یا مچاله شدن در نقاط ضعیف راباید در نظر گرفت و موارد بالا باعث کم شدن تولید خرابی Casng و چاه می شوند به این دلیل بیشتر شرکت شرکت ها بکارگیری ر متقاضی انجام این طرح ها برای خشکی ها و سکو ها هستند که به کنترل و از بین بردن فشار از بالای چاه برسیم ( ۲۰% فشار تسلیم مؤثر بر Casng) به طور آشکار طرح نمی تواند برای چاه های دریایی بکار گرفته شود تا اینکه آنها به تجهیزات کنترل فشار در فاصله مطلوب و برای بازگردادن سیال باقی مانده به داخل لوله مجهز بشوند .
درسکو های غیر قابل دسترس با این مشکل مواجه خواهند شد .
بعلاوه در چاه HT/HP ، دمای بالا به زمان تولید کشیده می شود و مشکل فشار Build up در آنالوس بیشتر می شود تااینکه انبساطگرمایی باعث افزایش گرما می شود .
به مینمنظور بید طرح رشته Casng باید فشاررا هم در نظر بگیرد و فشار Build up در Casng و ‏Tubng مرحم هستند و مدلهایتئوریکی فشار بسته شدن را بشماره ۶,۵,۴,۳ گزارشمی دهندا و معمولاً و موله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *