دانلود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد ۱۲ ص

دانلود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد ۱۲ ص
تحقیق رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد ۱۲ ص
مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد ۱۲ ص
رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد ۱۲ ص
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲

دانلود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد 12 ص

فروشنده فایل

کد کاربری ۴۵۵۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۲ صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی موضوع : رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد استاد : جناب آقای دکتر رضا رادفر تهیه کننده : آرام جودکی کیمیا روحانی بهار ۸۵ تعیین فرهنگ سازمانی به منظور بهبود عملکرد سازمانی چکیده : درسال ۱۹۹۹ شورایی بنام شورای سلامت خانواده درپنسیلواینا ، برای تعیین نقاط ضعف ضمعف وقت سازمانی به بررسی فرهنگ پرداختن و آن را به معیارهای خاص عملکرد نسبت دادند .
این شورا ۶۰۰ سازمان را بررسی کرد ومتوجه شد ۲۵ درصد سازمانها تنها برروی سه خصوصیت توسعه قابلیت ، توانا سازی وسازمانهای یادگیرنده تمرکز دارند .
وتنها ۳ درصد ازانها روی خصوصیتات مهمی مثل مدیریت استراتژیک وتمرکز به مشتری کارمی کند .
واژگان کلیدی هدف یا رسالت ، پیچیدگی ، سازگاری ، هماهنگی مقدمه : بسیاری ازصاحب نظران دراین مورد اتفاق نظر دارند که مقصود ازفرهنگ سازمانی سیستمی ازاستنباط است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان ازیکدیگر می شود .
پدیده فرهنگ می تواند نقش مهمی درصحنه زندگی اعضای سازمان داشته باشد .
به بیان دیگر ، فرهنگ سازمانی چارچوبی است که برای کارکنان ومدیران رفتار، شیوه تصمیم گیری روزانه مشخص می نماید وآنها باید با تکیه براین رهنمودها درصدد تائین هدفهای سازمان برآیند .
به عنوان هیئت مدیره ارشد سازمان غیرسود آور شما باید نظریه ها وچشم اندازی برای دستیاببی به سازمان داشته باشید .
آیا کارمندان وهیئت مدیره به موازات هم پیش می روند ؟
آیا سازمان قادراست تغییر لازم را برای رسیدن به اهداف به وجود آورد ؟
عادت های قدیمی ، رفتار ها ورسم ورسوم ها توانایی شما رابرای ایجاد کردن تعیین است حمایت می کنند یا مانع می شوند ؟
سازمان باید درمسیر های جدید حرکت کند وهمه را دراین فرایند استخدام نماید وشما ابتدا می بایست فرهنگ رابع سازمان را درک کنید که آیا : نگرش تیمی درمحل کار وجوددارد ؟
آیا همه افراد درک روشنی را چشم انداز ، ارزش ها واستراتژی های سازمان دارند ؟
آیا برای موفقیت سازمان درآیند ه مهارت های جدید توسعه می یابند ؟
ارتباط بین فرهنگ وعملکرد : درسال ۱۹۹۹ ، درآینده ای نزدیک پس ازخوشامد گویی هیئت مدیره ارشد جدید ، شورای سلامت خانواده درپنسیلوالنیا مرکزی درلن کستر بررسی فرهنگ Deninson رابرای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمانی بکارگمارند وبه ویژه ویژگی های فرهنگ را ارزیابی کردند وآن را معیارهای خاص عملکرد نسبت دادند .
این بررسی ۴ ویژگی فرهنگ یعنی هدف یا رسالت ، پیچیدگی ،‌ُسازگاری وهماهنگی را هریک با سه خصوصیت قابل اندازه گیری نشان می دهند : هدف عمده رسالت یا Mission: هدف درجه ای است که نشان می دهد سازمان واعضای ان به چه حرکتی می روند ، چگونه به اینجا می رسند وچگونه هرکدام می توانند درموفقیت شرکت ، سهم داشته باشند .
خصوصیات : چشم انداز – مدیریت استراتژیک – اهداف پیچیدگی ودرگیری : پیچیدگی درجه ای است برای هرکدام ازافراد درتمام سطوح سازمان که به دنبال پیچیدگی هدف ، دریک روش مشارکتی درگیر باشند برای اینکه هدفهای سازمان را به اتمام برسانند .
خصوصیات : توسعه قابلیت ها – لگرش تیمی – توانا سازی سازگاری : سازگاری توانایی است که شرکت به طور اجمالی محیط خارجی را بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *