پاورپوینت New eCommerce Trends and Technologies

New eCommerce Trends and Technologies
Build or Buy Your Web Storefront
Evaluating CSPs
Earthlink pricing explained
CSP Approaches
GeoShopYahoo
ViaWebYahoo
iCatIntel Commerce Online Hosting Solution
Sitematic
Popular eCommerce Suites
Database Support
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۶

پاورپوینت New eCommerce Trends and Technologies

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

New eCommerce Trends and Technologies
Build or Buy Your Web Storefront
Evaluating CSPs
Earthlink pricing explained
CSP Approaches
GeoShop/Yahoo
ViaWeb/Yahoo
iCat/Intel Commerce Online Hosting Solution
Sitematic
Popular eCommerce Suites
Database Support
….

پاورپوینت Update on E-Commerce and its Use by Insurers

Update on ECommerce and its Use by Insurers
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۱۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

پاورپوینت Update on E-Commerce and its Use by Insurers

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

Update on E-Commerce and its Use by Insurers

سوالات آزمون آموزش و پرورش سال ۹۵

سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش سال ۹۵
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۶

سوالات آزمون آموزش و پرورش سال 95

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۳۶

مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 • سوالات زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • سوالات زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات کامپیوتر و مهارت های هفت گانه (ICDL) به همراه پاسخنامه
 • سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه
 • سوالات هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی به همراه پاسخنامه
 • سوالات هوش و استعداد تحصیلی پیشرفته به همراه پاسخنامه
 • سوالات آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی (شامل مباحث ریاضی مقدماتی،حد و مشتق،هندسه ۱و۲ و تحلیلی،دنباله، تابع،گسسته،آمار و احتمال)

سوالات عمومی آزمون های استخدامی دوره های گذشته

دانلود سوالات عمومی آزمون های استخدامی از سال ۹۰ تا ۹۵
دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۹۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۴۸

سوالات عمومی آزمون های استخدامی دوره های گذشته

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۳۶

دانلود سوالات عمومی آزمون های استخدامی از سال ۹۰ تا ۹۵
دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش

مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 • ۴۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • ۳۴۰ سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • ۳۶۰ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • ۴۲۰ سوال کامپیوتر و مهارت های هفت گانه (ICDL) به همراه پاسخنامه
 • ۴۴۰ سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه
 • ۱۸۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی به همراه پاسخنامه
 • ۱۲۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی پیشرفته به همراه پاسخنامه
 • ۵۳۰ سوال آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی (شامل مباحث ریاضی مقدماتی،حد و مشتق،هندسه ۱و۲ و تحلیلی،دنباله، تابع،گسسته،آمار و احتمال)

این بسته بهترین مجموعه سوال برای آزمونهای استخدامی سازمان سنجش مانند آزمونهای زیر میباشد :

 • آموزش و پرورش سال ۹۶
 • آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶
 • و کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

پاورپوینت how companies generate revenues

Visit Web sites that conduct electronic commerce

Understand the basics of electronic commerce

Learn how companies generate revenues

Learn how companies reduce costs and improve operational efficiency using Web technologies
Learn about new ways of doing business on the Web such as online auctions

Learn about consumer concerns regarding

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۱

پاورپوینت how companies generate revenues

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

Visit Web sites that conduct electronic commerce

Understand the basics of electronic commerce

Learn how companies generate revenues

Learn how companies reduce costs and improve operational efficiency using Web technologies
Learn about new ways of doing business on the Web, such as online auctions

Learn about consumer concerns regarding purchasing items online

Understand why international, legal, and ethical concerns are important in electronic commerce

پاورپوینت E-Commerce Fraud

ECommerce Fraud
Cash Flow Shenanigans
Metrics Shenanigans
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۹

پاورپوینت E-Commerce Fraud

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

E-Commerce Fraud

Cash Flow Shenanigans

Metrics Shenanigans

پاورپوینت B2B Agriculture E-Commerce Primer

B2B Agriculture ECommerce Primer
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۱۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۸

پاورپوینت B2B Agriculture E-Commerce Primer

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

B2B Agriculture E-Commerce Primer

پاورپوینت B2B ECOMMERCE

B2B ECOMMERCE
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳

پاورپوینت B2B ECOMMERCE

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

B2B ECOMMERCE

پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies

Advanced eMail Marketing Strategies
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲

پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

Advanced e-Mail Marketing Strategies

پاورپوینت E-commerce Payment Systems

Ecommerce Payment Systems
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶

پاورپوینت E-commerce Payment Systems

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۷۶۰

E-commerce Payment Systems